Czy do osób pełniących funkcję prezesa w spółce ze 100 % udziałem gminy należy stosować ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ?
Wszystko na to wskazuje, ze tak. Prezes zarządu spółki komunalnej, która jest gminną osobą prawną, jest objęty rygorem wyżej wskazanej ustawy.
Zgodnie z art.4 tejże ustawy prezes zarządu spółki komunalnej nie może m.in. być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego.

Zajrzeliśmy do Krajowego Rejestru Sądowego i odkryliśmy, że prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Leszek Andrzej Siwek jest prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością LA-MATA, REGON: 388743980, NIP: 9552556243, KRS: 0000896583.

Od kiedy Leszek Andrzej Siwek jest prezesem PGK?
Od 04 sierpnia 2021 r. Leszek Andrzej Siwek zasiada na dwóch prezesowskich stołkach. Potwierdza to i wpis w KRS i strona Global Information Network.

Jakie konsekwencje niesie złamanie przez prezesa zapisów ustawy antykorupcyjnej? Odwołanie ze stanowiska.
Spokojnie jednak.

W Naszej Gminie to się nie zdarza.
Poprzedni prezes PGK, wbrew zapisom ustawy antykorupcyjnej prowadził działalność gospodarczą i jedyną konsekwencję, jaką poniósł, to zmiana stanowiska – z prezesa spółki komunalnej na skarbnika Gminy Goleniów.
Faktem jest, że w zeszłym roku w strukturach Urzędu nie było Biura Nadzoru Właścicielskiego, do którego zadań w szczególności należy pełnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Gmina posiada udziały, a “zapracowany” burmistrz mógł nie zauważyć, że prezes łamie ustawę antykorupcyjną. Nie pierwszy to raz by był zresztą .

Przypomnijmy, że Robert Krupowicz w 2015 r. powołał do Rady Nadzorczej GTBS Sp. z o.o. w Goleniowie skarbnika Mirosława Guzikiewicza.
Cztery lata później Prokuratora pisała – ” Robert Krupowicz zorientował się, że powołanie Mirosława Guzikiewicza jest niezgodne z prawem dopiero w styczniu 2018 r., kiedy znana stała się internetowa publikacja o skardze do Wojewody złożonej w związku z niezgodnym z prawem powołaniem Mirosława Guzikiewicza. …”.
https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/goleniow_21474/19_12_2019_14_49_33_339.pdf

Ktoś powie, że KRS się opóźnia z ujawnianiem wpisów, bo brak ludzi, bo Covid.
Goleniowski GTBS nie miał jednak z tym problemu. Pan Zbigniew Mazur jest ujawniony w KRS jako członek Rady Nadzorczej, mimo, że do tej Rady został powołany w grudniu ubiegłego roku.
Co ciekawe – Pan Z. Mazur w dalszym ciągu figuruje w KRS jako członek Rady Nadzorczej PGK Sp. z o.o.
Jedni dokumenty chcą mieć w porządku od razu, drugim wprowadzanie bałaganu nie przeszkadza, a wręcz jest na rękę.

No cóż – Jaki Pan taki kram.

(red.)

 

Podobny artykuł

Czy Prezes PGK powinien stracić pracę?

Dodaj komentarz