Batalię o podwyższenie dotacji niepublicznym placówką wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Goleniów, można uznać za zakończoną.

Jak wynika z dokumentu przesłanego przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, RIO stwierdziła nieważność uchwały, której inicjatorem oraz twórcą był klub Koalicja Samorządowa w składnie: Krzysztof Sypień, Lukasz Mituła, Mariusz Skakuj, Marcin Gręblicki, Dorota Chodyko, która to zakładała podwyższenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli z wyrównaniem od 1 stycznia 2022r.

Jako główny powód nieważności RIO wskazało udział radnego Krzysztofa Sypienia w głosowaniu oraz pracami nad uchwałą, który w ocenie Kolegium mógł mieć interes prywatny w jej podjęciu. Chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej oraz zasiadanie w zarządzie Fundacji, która prowadzi przedszkole niepubliczne z wykorzystaniem mienia gminnego jakim jest dotacja oświatowa.

Zdaniem RIO Radny, który może mieć jakikolwiek interes wynikających z konsekwencji przyjętej uchwały ma prawny obowiązek odsunięcia się od tematu, a co za tym idzie zrezygnowanie z możliwości głosowania.

Ponadto, organ nadzoru ( jak wskazał w dokumencie – kliknij i zobacz oryginalny dokument  ),  powziął wiedzę, iż radny Krzysztof Sypień prowadzi na terenie Gminy Goleniów działalność gospodarczą, tj. prowadzi niepubliczną szkołę oraz przedszkola, czego w świetle przepisów prawa jako radny robić nie może.

Jak czytamy w uzasadnieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o tym, iż rzeczywiście tak jest, świadczyć może złożone oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Sypienia za rok 2021 oraz dane wynikające z Krajowego rejestru Sądowego.

W obawie o łamanie prawa i czerpanie korzyści majątkowych z wykorzystaniem mandatu radnego oraz gminnego mienia, Wojewoda Zachodniopomorski wszczął postepowanie wyjaśniające w sprawie, nakazując tym samym Radzie Miejskiej w Goleniowie wnikliwe zbadanie sprawy i podjęcie decyzji co do dalszego piastowania mandatu radnego przez Krzysztofa Sypienia.

Na wczorajszej Sesji Rady Miejskiej w Goleniowie, przewodnicząca Pani Krystyna Jaworska w punkcie ogłoszenia i komunikaty Przewodniczącego Rady, poinformowała, iż zważywszy na pismo Wojewody Zachodniopomorskiego, który zwrócił się do Rady Miejskiej w Goleniowie z prośbą o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie możliwości naruszenia zakazów obowiązującego prawa przez radnego Krzysztofa Sypienia, ogłosiła przerwę w obradach dzisiejszej sesji do 7 grudnia 2022 r. do godz. 16.00.

Obrady zostaną wznowione za 7 dni i wtedy Rada Miejska w Goleniowie po uprzednim zbadaniu sprawy podejmie uchwałę o ewentualnym wygaszeniu mandatu radnego.

Czy Radny sam zrezygnuje z mandatu ?

(red.)

 

Dodaj komentarz