Kto i co kombinuje ze spalarniami?

Dawno, dawno temu mieszkańcom grodu nad rzeką Iną nie spodobał się pomysł budowy sortowni, a może i spalarni odpadów komunalnych na terenie obecnego Parku Przemysłowego.

Dawno temu, kiedy planowano budowę na terenie grodu nad Iną nowej siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., zamyślano o budowie sortowni. Wszystko dla dobra mieszkańców, a przede wszystkim ich kieszeni. Będzie baza, będą śmieci, będzie sortownia do odzysku jak największej ilości odpadów nadających się do recyklingu, będzie zwiększenie zatrudnienia, będą wpływy, będzie niska opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych. Potrzeba było tylko pieniędzy, a koniunktura sprzyjała. Jak wieść gminna niesie, z tym pomysłem nie zgodził się jedyny wspólnik Spółki.

Taka polityka prowadzona była dawno, dawno temu. Teraz mamy inne czasy i inną politykę.

Mniej więcej od roku 2018/ 2019 notowany jest wzrost zainteresowania budowaniem na terenie gminy Goleniów różnej maści instalacji do przetwarzania odpadów, ale nie tych produkowanych przez mieszkańców (komunalnych), ale wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Firma Len Kruszywa z Mostów wnioskowała o wybudowanie Instalacji do przetwarzania odpadów na terenie kopalni Kruszyw na części działki nr 162/15 obręb geodezyjny Mosty, w miejscowości Mosty, gmina Goleniów w celu wzbogacania urobku kopalnianego ,Firma Eurokey Recycling Limited Sp. z o.o. na terenie GPP będzie przetwarzała plastik na granulat, w Budnie próbuje się wybudować zakład do produkcji karbonizatu zlokalizowanego na terenie części działek nr  117/44, 117/29 obręb geodezyjny Budno, gmina Goleniów. Dużo tego, jak na jedną Gminę.

O Mostach i o Budnie wiele już napisano. Pozostaje opisać inwestycję w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

W styczniu 2019 r. dumnie ogłoszono, że w Goleniowskim Parku Przemysłowym, na czterech hektarach przy ul. Bocznej, powstanie nowoczesny zakład recyklingu. Zbuduje go Eurokey Recycling Limited Sp. z o.o., inwestor z kapitałem brytyjskim, który dzisiaj wygrał przetarg na zakup niezbędnych działek.

W dalszej części opublikowanych informacji czytamy, że firma działa obecnie w wynajmowanych obiektach przemysłowych w Zielonej Górze. W wybudowanym zakładzie przetwarzane będą odpady z tworzyw sztucznych, zaś produktem finalnym będzie granulat. Cały proces technologiczny ma odbywać się w obiegu zamkniętym, pod dachem, nie powodując żadnych uciążliwości dla sąsiadów.

Decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na działce nr 55/16 obręb Łozienica mają być zbierane odpady z tworzyw sztucznych i gumy oraz papier i tektura.

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w ramach zbierania i przetwarzania odpadów w tym samym czasie, oraz które mogą być magazynowane w okresie roku określono w sumie na ponad  jeden milion ton.

Zastrzeżono oczywiście, że łączna maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie może wynosić:

  • dla sektora I – 1201,950 Mg. Jest to miejsce zlokalizowane w hali produkcyjno-magazynowej o wymiarach 15 m x 26,71 m x wysokość magazynowanych odpadów do 5 m, przeznaczone głównie do przetwarzania oraz zbierania odpadów.
  • dla sektora II – 449,856 Mg. Jest to miejsce zlokalizowane w hali produkcyjno-magazynowej o wymiarach 13,2 m x 11,36 m x wysokość magazynowanych odpadów do 5 m, przeznaczone głównie dla odpadów wytworzonych w wyniku przetworzenia.

Łączna maksymalna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku została wyznaczona na:

  • 70 000 Mg w ramach zbierania

i

  • 34 560 Mg w ramach przetwarzania.

Dostarczone do firmy odpady będą gromadzone przed przyjęciem na halę i będą oczekiwały na ważenie na wadze najazdowej.

 

Przed przyjęciem na halę odpady zostaną ocenione.

Odpady po przyjęciu na halę będą:

  • magazynowane w hali, aż do zebrania odpowiedniej partii transportowej , a następnie będą wydane do transportu do uprawnionych podmiotów

lub

  • magazynowane w hali do momentu skierowania ich na stoły sortownicze

lub

  • bezpośrednio po przyjęciu będą kierowane na stoły sortownicze.

     

Z powyższej wyliczanki wynika, że firma spodziewa się transportów odpadów, które nie będą nadawały się do przetworzenia na terenie zakładu?

Zezwolenie zostało wydane na czas określony do 28 czerwca 2031 r.

Ciekawe, że burmistrz Gminy Goleniów nie wydał opinii, teoretycznie niezbędnej w procedurze wydania zezwolenia. Burmistrz opinii nie wydał, więc Marszałek na podstawie art.41 ust. 6b ustawy o odpadach przyjął, że wydano opinię pozytywną.

Zainteresowanym przedstawiamy Decyzję Marszałka z dnia 29.06.2021 r. – kliknij poniżej na zdjęcie aby pobrać

 

(red.)

 

źródło:

GPP – https://goleniow.biz/gpp/recykling-w-gpp/

film

 

Obwieszczenie burmistrza – http://bip.goleniow.pl/search/wynik/len%252Bkruszywa/20869.dhtml

Dodaj komentarz