Dość ciekawa skarga, będzie rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Gminnej Komisji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej, wyznaczonej na dzień w dniu 16 stycznia 2023 r.

W przedmiotowej skardze z dnia 31 października 2022 r,, skarżący zarzuca Burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi niewywiązywanie się z obowiązku zachowania uprzejmości i życzliwości oraz niewywiązywania się z obowiązku zachowania się z godnością poza miejscem pracy.

O rozstrzygnięciu poinformujemy Państwa niebawem

 

foto. A.Bugajski

Ciekawe Artykuły – Goleniów.net

Pewne rzeczy oświatowe dzieją się poza Panią

(red.)

Dodaj komentarz