Zarządzeniem Burmistrza Gminy Goleniów  NR 4/2023 z dnia 11 stycznia 2023r., przyznano stypendium artystyczne Adamowi Tarnożkowi.

Stypendium przyznano od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. Wysokość stypendium to 400 zł miesięcznie.

Adam jest studentem I roku studiów magisterskich w Akademii Muzycznej w Gdańsku od X 2022 r. Wcześniej studiował w Warszawie (studia licencjackie) W XII 2022 zdobył I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Montrealu – w Kanadzie. Właśnie za ten sukces otrzymał stypendium w styczniu br. Za I miejsce w konkursie w Krakowie otrzymywał stypendium w roku ubiegłym.

Adamowi serdecznie GRATULUJRMY !!!

2023 przywitali zdrowo i sportowo

(red.)

 

Dodaj komentarz