Zupełnie bez pomyślunku, bez koncepcji, bez planu, za to z dość dużym wydatkiem w tle, zakończyła się dyskusja na temat budowy nowego Domu Kultury w Goleniowie.

Pani Burmistrz – jako osoba odpowiedzialna za ten obszar gminnej działalności – w naszej ocenie, kompletnie poległa.

Jak wynika z jej wypowiedzi, na dzień dzisiejszy nie ma ona planu, wizji, perspektyw oraz żadnego pomysłu na rozwiązania problemu – link do protokołu z posiedzenia komisji -, a budynek Domu Kultury popada w coraz głębszą ruinę.

– Zupełny brak pomysłu ze strony Anity Jurewicz jest zauważalny gołym okiem – stwierdził jeden z Radnych biorący udział w pracach Komisji Spraw Społecznych, Kultury i Sportu w dniu 03.11.2022r. Dyskusja, która odbyła się dziś powinna się odbyć na początku, zanim zadanie trafiło do budżetu. Powołany powinien być zespół specjalistów z Panią Burmistrz Jurewicz na czele. To zespół na podstawie analizy potrzeb ale przed wszystkim realnych możliwości gminy w zakresie sfinansowania przedsięwzięcia. powinien przygotować kilka wstępnych koncepcji nad którymi można byłoby pracować, bez przymusu wydawania kilkunastu tysięcy złotych na to co przygotowała firma zewnętrzna, a z czego nie skorzystamy, gdyż jest to pomysł zupełnie oderwany od rzeczywistości – dodaje Radny.

Na czym stanęły rozmowy ? Na niczym !

Przewodniczący komisji – Wojciech Łebiński –  poddał pod głosowanie wniosek rekomendujący zakończenie współpracy z Biurem Projektowym COZA Architektura Wojciech Kozłowski na poziomie zakupu przedstawionej koncepcji, co oznacza, iż wydane pieniądze z budżetu zostały wydane lekką ręką, zupełnie bez sensu.

Przewodniczący dodał, że powodem podjęcia takiej decyzji jest fakt, iż wybudowanie Goleniowskiego Domu Kultury w zaproponowanym kształcie przerasta możliwości finansowe Gminy Goleniów. Jednocześnie Komisja rekomenduje i deklaruje udział w jak najszybszym podjęciu prac, we współpracy z Dyrektorem Goleniowskiego Domu Kultury, nad opracowaniem wytycznych, uszczegółowieniem zakresu i przygotowaniem nowej specyfikacji warunków zamówienia dla koncepcji oraz projektu nowej siedziby Goleniowskiego Domu Kultury w Goleniowie, a w konsekwencji rozpoczęcie, w oparciu o nową specyfikacje, procedury wyłonienia nowego wykonawcy ww. projektu.

Mamy więc rozgrzebaną sprawę, wydane pieniądze, totalny brak pomysłu ze strony Pani Burmistrz na rozwiązanie patowej sytuacji.

Nowy budynek GDK za 100 milionów !?

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz