Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 17.10 2019. Czyli Wojewoda stawia do pionu Radę w Goleniowie

Do Rady Miejskiej w Goleniowie wpłynęły skargi na działania burmistrza w związku z brakiem informowania, nie tylko opinii publicznej lecz także przedstawicieli wspólnoty samorządowej (radnych) o stopniu realizacji uchwał. Wpłynęła skarga na działania burmistrza, który swoim działaniem, jako organ samorządu terytorialnego, doprowadził do złamania przez skarbnika Gminy Goleniów ustawy antykorupcyjnej.
Pani Przewodnicząca radna Lucyna Skałecka – Włodarczyk prowadzi dyskusję w taki sposób, aby członkom komisji w głowie zrobić mętlik. Stara się z całych swoich sił, z doskonałym zresztą skutkiem, doprowadzić do tego, żeby skargi były rozpatrywane w sposób przez nią narzucany.
Członkowie Komisji skarg,wniosków i petycji nie powinni pochylać się nad problemem wykazanym w skargach, a przede wszystkim nie powinni wyciągać wniosków na przyszłość.
Jedyna skarga jaka została uznana za zasadną na przedstawionym posiedzeniu jest skargą, którą zwrócił do ponownego rozpatrzenia Wojewoda. Poprzednio Komisja skarg, wniosków i petycji uznała, a Rada przychyliła się do tej opinii, że skarga zostaje bez rozpatrzenia.

W załączeniu przedstawiamy Państwo rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 17 października 2019 r.

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

2. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/142/19 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2019 r.

3. Skarga mieszkanki Gminy Goleniów z dnia 13 września 2019 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.

4. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 19 września 2019 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.

5. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 23 września 2019 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Dodaj komentarz