Temat poruszany wielokrotnie, wraca jak bumerang. Chodzi o śmieci wielkogabarytowe wyrzucane pod kontenery na odpady wspólnot mieszkaniowych.

Zgodnie z regulaminem odbioru odpadów obowiązującym w naszej Gminie, śmieci gabarytowe odbierane są dwa razy w roku. Najbliższa wywózka przewidziana jest w październiku. Mimo to mieszkańcy wspólnot – szczególnie bloków Kościuszki 1-3 permanentnie wywalają gabarytówkę jak leci, nie zważając na terminy.

Przez takie zachowanie centrum naszego miasta wygląda tragicznie.

Uprzejmie przypominamy mieszkańcom i wspólnotą, że za zaśmiecanie grożą kary finansowe. Może już czas aby Straż Miejska skorzystała z tej możliwości i zaczęła edukować opornych poprzez pryzmat portfeli skoro, prośby nie docierają.

Śmieci wracają, czy będzie lepiej ?

( red.)

Dodaj komentarz