Jak poinformował nas Pan Konrad Nowak – z up. Burmistrza Banach – w dniu 24 lutego odbyło się spotkanie dotyczące wprowadzenia ewentualnych zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów. W trakcie przedmiotowych prac, w których brało udział kilkoro zainteresowanych tą tematyką radnych Rady Miejskiej, omawiano następujące tematy:

• Wprowadzenie limitu worków na bioodpady,
• Zmniejszenie częstotliwości odbioru bioodpadów z posesji jednorodzinnych,
• Wyposażenie wszystkich nieruchomości jednorodzinnych w pojemniki na odpady,
• Wprowadzenie większej ulgi (zwolnienia z części opłaty) dla nieruchomości
kompostujących bioodpady,
• Zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych,
• Zwiększenie limitu nieodpłatnego odbioru opon samochodowych,
• Zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów selektywnych – szkło oraz papier,
• Wprowadzenie limitu wydawanych worków na odpady selektywne: szkło, papier,
tworzywa sztuczne,
• Usunięcie zapisu dot. usługi mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne.

Efektem spotkania są wypracowane przez radnych Rady Miejskiej zapisy, zmieniające obecnie obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Goleniów oraz uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. Projekty uchwał w ww. zakresie przedłożone zostaną do procedowania na posiedzenia merytorycznych komisji Rady Miejskiej oraz na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2022.

Zatem 30 marca będziemy znali rozstrzygniecie kwestii zmian w regulaminie, a dziś prosimy o Państwa opinie co do wypracowanych przez zespół propozycji.

Hala OSiR wyłączona do odwołania

(red.)

Dodaj komentarz