Więcej połączeń z węzła w Załomiu

Jak informuje Gmina Goleniów, z węzła przesiadkowego w Załomiu będzie więcej połączeń autobusowych.
W dniu wczorajszym zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminami Goleniów i Miasto Szczecin, dotyczące kolejnych kursów relacji: Osiedle Kasztanowe – węzeł przesiadkowy Załom Leśna.

Szczegółowe warunki realizacji zadań oraz sposobu finansowania usług określone zostaną w umowie, którą gmina i miasto podpiszą najprawdopodobniej na początku lutego.

Uruchomione mają zostać kursy linii:
 77 w godzinach  8:01, 11:02, 17:01, 18:21 oraz
 96 w godzinach  8:46, 13:16, 16:46, 18:41
Nowe połączenia będą realizowane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.
Gmina Goleniów zapłaci 12,27 zł brutto za jeden kurs.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Budżetowy chaos – będzie sesja nadzwyczajna?

Dodaj komentarz