Porządek XXIII Sesja Rady Miejskiej w Goleniowie – 9 września 2020 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
  w Goleniowie odbytej w dniu 24 sierpnia 2020 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2020-2030.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości dla 2021 roku.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. (radnych).
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont witraży kościoła parafialnego p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Borzysławcu.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie remontu kościoła filialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Podańsku.
 10. Projekt uchwały w sprawie  stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów.
 11. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia audytu w PGK Sp. z o.o. w Goleniowie.
 12. Projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Gminy Goleniów.
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nieprawidłowości przy wykonywaniu modernizacji monitoringu miejskiego w Goleniowie.
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej wydanego zarządzenia nr 10/2012 z dnia 14 maja 2012 r.
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  z dnia 30 czerwca 2020 r. na działania Burmistrza Gminy Goleniów.
 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 03 czerwca na działania Burmistrza Gminy Goleniów.
 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 08 czerwca na działania Burmistrza Gminy Goleniów.
 21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lipca na działania Burmistrza Gminy Goleniów.
 22. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 01 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 23. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 24. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 03 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 25. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 04 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 26. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 05 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 27. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 09 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 28. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 29. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 30. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 31. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 32. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 33. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 34. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 35. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 36. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 37. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 38. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 39. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 40. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 41. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 czerwca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 42. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 01 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 43. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 44. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 03 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 45. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 06 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 46. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 07 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 47. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 08 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 48. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 09 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 49. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 50. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 51. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 52. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 53. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 54. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 55. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 56. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 57. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 58. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 59. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 60. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 61. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 62. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 63. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 64. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 lipca 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 65. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 03 sierpnia 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 66. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 04 sierpnia 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 67. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 05 sierpnia 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 68. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 06 sierpnia 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 69. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 07 sierpnia 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 70. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 sierpnia 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 71. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 sierpnia 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 72. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 sierpnia 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 73. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 sierpnia 2020 r. na Burmistrza Gminy Goleniów.
 74. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleniów, planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej po I półrocze 2020 r.
 75. Interpelacje radnych i zapytania.
 76. Wolne wnioski.
 77. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 78. Informacje o działalności komisji Rady Miejskiej:

1) między sesjami;

2) sprawozdanie z działalności komisji za 2019 r.

 1. Informacje Przewodniczącego Rady.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 Projekty uchwał do zapoznania się

 

Dodaj komentarz