Sporo kontrowersji wywołał pomysł postawienia świetlicy w miejscowości Glewice, której historia sięga poprzedniej kadencji Rady Miejskiej. 

 

Wysłuchano wizji mieszkańców, ich oczekiwań i stwierdzono, że wybudowanie takiego budynku jaki by chcieli nie wchodziło w grę. Przyczyna jest prosta, wieś liczy zaledwie 90 mieszkańców i budowa świetlicy wiejskiej, aby zaspokoić jedynie komercyjne potrzeby ludności ( takie jak wyprawienie urodzin czy imienin ), nie wchodzi w grę. Sprawa ucichła …

Sprawa ucichła i wróciła …

W roku 2022 mieszkańcy ponownie podjęli temat, tym razem zwracając się o pomoc do dwóch radnych między innymi Andrzeja Różańskiego.  

Radni, po wysłuchaniu stanowiska mieszkańców, zbadania ich potrzeb, wyszli z inicjatywą postawienia funkcjonalnej świetlicy modułowej, z jednym warunkiem. Świetlica nie będzie jedynie zabezpieczać prywatnych potrzeb, ale przede wszystkim stanie się miejscem kulturalno – społeczno – edukacyjnym. Mieszkańcy Glewic otrzymali zapewnienie ze strony prezesa stowarzyszenia ” Miękowo nasz Dom”, że zarówno on tak jak i członkowie stowarzyszenia, wdrożą chętnych liderów Glewic chociażby, w pozyskiwanie środków na działalność świetlicy, tak aby w głównej mierze stała się ona miejscem rozwoju lokalnej społeczności. 

Mieszkańcy przystali na wspólnie wypracowany pomysł, oraz upoważnili dwóch radnych do poszukania możliwości finansowania.

Okazało się, że cześć finansów można pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego dysponentem środków jest lokalna grupa “Szansa Bezdroży”. Brakującą część miałaby pokryć gmina.  

Pomysł uzyskał aprobatę zarówno Burmistrza jak i Rady, ale kilku mieszkańców Glewic, stanęło w kontrze do pomysłu. Wyrazili swoje niezadowolenie, jakoby świetlica modułowa nie spełniała oczekiwań i standardów życia ludzi 21 wieku. Ponadto, pojawił się problem lokalizacji. Miejsce wskazane przez Sołtysa i Radę Społeczną, zdaniem opozycyjnych mieszkańców, miałoby zaburzać istniejący krajobraz. 

Problem skutecznie rozwiązał Sołtys wsi.

Wspomniany Sołtys zwołał zebranie, prosząc mieszkańców o precyzyjne określenie kto jest za, a kto przeciw powstaniu modułowej świetlicy we wskazanej lokalizacji. Frekwencja na zebraniu była bardzo zadowalająca, dlatego Sołtys puścił w obieg dwie listy. Pierwszą za, drugą przeciw. Okazało się, że 90 % mieszkańców Glewic jest za budową świetlicy modułowej, której celem przede wszystkim jest zaspokojenie społeczno – edukacyjnych potrzeb lokalnej społeczności. Taka sama liczba mieszkańców zaakceptowała propozycję lokalizacji. 

Na dzień dzisiejszy, gmina zacznie szukać wykonawcy do zaprojektowania obiektu. Kolejno ogłosi przetarg na budowę.

Jak powiedział nam Radny Andrzej Różański, świetlica powinna zostać oddana w przeciągu roku max półtora. 

Koszt budowy za metr to około 6 tyś. zł

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska / (red.)

 

Dodaj komentarz