Jutro w trakcie trwania uroczystości w 105 rocznicę Odzyskania Niepodległości w Goleniowie zostanie dokonane odsłonięcie pomnika ku czci Bohatera Narodowego rotmistrza (kapitan) Witolda Pileckiego.

Rotmistrz Witold Pilecki, a właściwie pułkownik Witold Pilecki data urodzenia: 13 maja 1901 / data śmierci: 25 maja 1948 – biogram pułkownika.

Pomnik zostanie odsłonięty na Placu Rotmistrza Pileckiego powiększonego na potrzeby usadowienia pomnika o skwer między ulicami Konstytucji 3-go Maja,  a ul. Kościuszki. Fundatorem pomnika jest Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wraz z Gminą Goleniów.

Cały koszt wykonania pomnika wraz z cokołem poniósł Instytut Pamięci Narodowej, zaś koszty przygotowania miejsca pod pomnik wraz z potrzebnymi zmianami administracyjnymi Gmina Goleniów. 

Autorem projektu jest artysta rzeźbiarz  Dawid Wawrzyniak. Dawid Wawrzyniak jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2007 r. uzyskał dyplom w pracowni profesora Macieja Szańkowskiego. Swoje działania artystyczne koncentruje pomiędzy obiektem rzeźbiarskim i instalacją oraz innymi technikami konstruowania przestrzeni. Prowadzi w pełnym zakresie roboty sztukatorskie, ceramiczne i rzeźbiarskie. Jak twierdzi IPN –  bogaty dorobek oraz kwalifikacje dają gwarancję prawidłowego wykonania zlecenia.

Wyboru autora projektu pomnika dokonano na podstawie porównania ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605,1720).

Oferty złożyli również Ewa i Leszek Soroczyńscy ( byli mieszkańcy Goleniowa) oraz Betonowo Sp. z o.o. – Jerzy Dobrzyński.

 

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie rzeźby popiersia Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Zamówienie obejmowało:
opracowanie koncepcji plastycznej wraz z projektem
opracowanie modelu w glinie wraz z odlewem w gipsie w skali 1:1 0 wymiarach 90 cmx120 cm.
opracowanie miniatury modelu w gipsie o wymiarach ok. 12cm szerokości i ok. 15 cm wysokości.
konsultacje autorskie w trakcie realizacji dalszych prac tj. odlewu w brązie i montażu rzeźby na cokole.
przeniesienia autorskich praw majątkowych do dzieła.
dostarczenie modelu do wskazanego przez zamawiającego zakładu odlewniczego.

 

Wybrana oferta kosztowała 19.649 zł 

 

 

 

Cena nie zawierała wykonania cokołu oraz odlewu, które stanowiły odrębne zapytania ofertowe.

Ze złożonych ofert na wykonanie cokołu  wybrano : firmę GRANITY SKWARA GRUPA S.C.  za cenę 23.577,24 zł

 

W uzasadnieniu wyboru napisano:

Firma przedstawiła kompleksową i najkorzystniejszą cenowo ofertę wykonania transportu i montażu cokołu z jednolitego bloku granitowego będącego podstawą pod popiersie rzeźby rtm. Witolda Pileckiego.

 

Niestety nie uzyskaliśmy informacji o kosztach wykonania odlewu lecz z rozeznania rynku dowiedzieliśmy się, że wykonanie tej wielkości figury z brązu kształtuje w kwotach od 15-35 tys zł.

Jaki ostatecznie będzie pomnik przekonamy się już jutro w trakcie Jego odsłonięcia, na które zapraszamy mieszkańców naszej gminy.

 

Andrzej Bugajski

 

 

Marsz Niepodległości 2023 w Goleniowie

 

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada – program obchodów – Powiat Goleniowski

Dodaj komentarz