Na inwestycje spalania odpadów niebezpiecznych w Gminie Goleniów zgody nie ma!

Zgodnie z przewidywaniami, na dzisiejszej Sesji, Rada Miejska w Goleniowie wyraziła negatywne stanowisko wobec planowanej przez spółkę CHS Holding budowy spalarni odpadów medycznych, weterynaryjnych i niebezpiecznych, mającej powstać na terenie na terenie portu lotniczego Szczecin-Goleniów.

Przeprowadzone w temacie tej inwestycji spotkania z mieszkańcami oraz złożone przez nich protesty dały jasny przekaz, co do sprzeciwu lokalnej społeczności wobec planowanej inwestycji, stąd zasadnym jest przyjęcie przez Radę Miejską stanowiska, którego treść wyrażała będzie brak zgody Rady Miejskiej na rozpoczęcie budowy „Zakładu Termicznego Przekształcania Opadów” na terenie Gminy Goleniów – napisała we wniosku Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Jaworska.

Rada Miejska  wyraziła swój sprzeciw stosunkiem głosów: 17  “za”, 0 “przeciw”, 0 wstrzymujących się.

Warto zwrócić uwagę na to, iż jeden radny – Łukasz Mituła – głosu nie oddał. W momencie rozpoczęcia dyskusji nad wyszedł z sali sesyjnej.

Komisja Rewizyjna wejdzie do gminnej spółki GTBS

(red,)

Dodaj komentarz