Jak podaje portal Gminy Goleniów:

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza aktywnych sołtysów, działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, do udziału w X edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku” 2022.

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. W konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2021.
Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2022 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź innego operatora zajmującego się dystrybucją przesyłek, w terminie do 8 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2022

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumenty do pobrania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  Województwa Zachodniopomorskiego.

Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Roku” 2022 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.
W toku konkursu wyłonionych zostanie 3 Laureatów, którzy otrzymają nagrody finansowe w wysokości po 6 000,00 zł brutto.

Wszystko na papierze gra? Z aferą w tle

(red.)

Dodaj komentarz