Wraca sprawa prywatyzacji stołówek w placówkach szkolno – przedszkolnych w Goleniowie.

Przypomnijmy, iż z racji szukania oszczędności w budżecie Gminy, Pan Burmistrz Robert Krupowicz sukcesywnie “oddawał” stołówki dla dzieci w szkołach i przedszkolach w prywatne ręce. Skutkiem tego jest sytuacja, w której rodzic chcąc zapewnić swojemu dziecku ciepły posiłek, w szkole lub przedszkolu, zmuszony jest pokrywać 100 % kosztów jego obsługi, a nie jak mówi prawo oświatowe jedynie opłacać tzw. “wsad do kotła”.

W tej sprawie w marcu 2021 roku została wniesiona pierwsza skarga do Rady Miejskiej w Goleniowie, która UWAGA – w dalszym ciągu, od prawie roku pozostaje bez rozpatrzenia. Za pierwszą poszły kolejne. Niestety również z przyczyn niewiadomych są w zawieszeniu.

Mimo tego, że Wojewoda Zachodniopomorski uznał zażalenie na przewlekłość postępowania za zasadne, wydając zalecenie natychmiastowego rozpatrzenia przedmiotowych skarg,  Komisja Skarg Wniosków i Petycji pod batutą Pani Przewodniczącej Lucyny Skałeckiej – Włodarczyk nadal przeciąga wszelkie postępowania.

Po ostatnim posiedzeniu Komisja, która podtrzymała żenującą argumentacje wyrażoną w stanowisku Pani Przewodniczącej, uznała skargę za bezzasadną. Kolejno jak można było mniemać, winna być przedmiotowa skarga poddana pod głosowanie Szanownej Rady, w dniu najbliższych obrad sesji Rady Miejskiej, czyli dziś 23/02/22. Niestety Pani Przewodnicząca nie wprowadziła tego punktu do porządku, a to oznacz, iż po raz kolejny wydłużyła procedowanie w/w skargi, wbrew woli Pana Wojewody. 

Podsumowując: Co wolno Przewodniczącej Skałeckiej – Włodarczyk, to nie Tobie Panie Wojewodo !!!

Źródło foto – kliknij link 

Nic nie słyszę, nic nie mówię – czyli chwalący w natarciu?

(red.)

Dodaj komentarz