11 lat oczekiwania – jak burmistrz szanuje prawo zapisane w ustawach.

Ponad 11 lat czekaliśmy na wypełnienie przez burmistrza Gminy Goleniów ustawowego obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2020 rok położonych na obszarze Gminy Goleniów.

21 października 2019 r. redakcja goleniow.net wniosła do Rady Miejskiej skargę na działania burmistrza Gminy Goleniów, który od 2009 r. nie wywiązywał się z ustawowego obowiązku pozyskiwania od zarządców nieruchomości danych dotyczących czynszów, sporządzenia zestawienia i przekazania tej informacji do Wojewody w celu jej publikacji.

Sprawa trafiła pod obrady Komisji skarg, wniosków i petycji. Burmistrz w wyjaśnieniach do Komisji z rozbrajającą szczerością stwierdził, że zarządcy nie dostarczyli mu wymaganych informacji.

Pytanie radnego K. Zajko – czy burmistrz starał się pozyskać wymagane informacje pozostało bez odpowiedzi.
Radny K. Czerwiński sprawę skwitował krótko “…pytanie jest, czy Burmistrz ma jakiekolwiek możliwości wyegzekwowania tych obowiązków od zarządców nieruchomości, którzy muszą takie informacje przekazywać. Jeśli nie ma takiego narzędzia prawnego, a rzeczywiście zarządcy nieruchomości mają to „w głębokim poważaniu”, to „konia rzędem temu”, kto takie informacje zdobędzie“.

Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji radna L. Skałecka – Włodarczyk dwoiła się i troiła, aby bronić dobrego imienia burmistrza.
– “Trudno, aby Burmistrz publikował, skoro nie ma danych od zarządców“.
– “… nie ma przepisu, który narzucałby, że Burmistrz musi występować do zarządcy. Nie można mówić, iż Burmistrz złamał prawo, jeśli nie wystąpił o te dane, skoro nie musiał tego robić“.
– “… żaden przepis nie daje Burmistrzowi narzędzi do wyegzekwowania informacji od zarządców nieruchomości“.

Radna M. Latka podsumowała całą sytuację w sposób jednoznaczny “… skoro do naszej komisji wpływają skargi i musimy je rozpatrywać i możemy uznać za zasadne, lub niezasadne. Każdy ma prawo do swojej oceny i wypowiedzi. Dodała, że to Rada Miejska zdecyduje, czy taka kontrola jest zasadna, czy nie. Jeżeli inne gminy mogą to robić, to jej zdaniem Burmistrz przy pomocy pracowników Urzędu mógłby to robić. Jeżeli nie wiedzą jak to się robi, to można zadzwonić do innej gminy, która to robi i zapytać, jak to należy robić. Jest to ustawowy obowiązek. Jeżeli coś jest ustawą narzucone powinno być respektowane“.

 

Polecamy również materiał wideo z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji RM w Goleniowie 10.12.2019r.

punkt 6 Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 02 grudnia 2019 r. na nienależyte wykonywanie zadania własnego gminy oraz naruszenie praworządności przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 

 

Na posiedzeniu Komisji zostały przegłosowane dwa wnioski. Pierwszy o przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie, czy Burmistrz Gminy Goleniów zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: uzyskiwał informacje od zarządców nieruchomości mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy lub w części, czy występował o takie informacje i czy takie informacje były publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego przez Gminę Goleniów od 2009 r.  Drugi o podjęcie przez Burmistrza Gminy Goleniów systematycznych działań, w terminach wynikających z zapisów, zmierzających do uzyskania informacji od zarządców nieruchomości niebędących w zasobie mieszkaniowym Gminy.

Uchwałą Nr XIV/178/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 listopada 2019 r. Rada Miejska po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Redakcję goleniow.net.pl z dnia 21 października 2019 r. na działania Burmistrza Gminy Goleniów w związku z nie wykonywaniem ustawowego obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy lub w części uznała skargę za bezzasadną.

Komisja skarg, wniosków i petycji w grudniu 2019 r. otrzymała od burmistrza pismo, którego treść zamieszczamy w całości.

Mijał dzień za dniem, tydzień za tygodniem aż nastał 06 kwietnia 2021 r.

W tym dniu w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego została opublikowana Informacja nr 1 burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2020 rok położonych na obszarze Gminy Goleniów.

Wysokość czynszu w lokalach nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego kształtowała się w II półroczu roku 2020 na poziomie od  10,23 zł/ m kw. do 12,36 zł/ m kw.

Tabela w załączeniu.

(red.)

 

 

Dodaj komentarz