Czas zadziała na korzyść dnia 🙂

W nocy z 27 na 28 marca 2021 r. przesuniemy wskazówki zegarków z godziny 2:00 na 3:00, pośpimy zatem o godzinę krócej.

W Polsce czas letni wprowadzany i odwoływany jest zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021, Dz.U. z 2016 r. poz. 1833).

( red.)

Dodaj komentarz