Placówki oświatowe Gminy Goleniów nie prowadzą stołówek szkolnych, ponieważ statuty w sposób jednoznaczny tego nie przewidują – tak w skrócie można podsumować wystąpienie radnej Lucyny Skałeckiej – Włodarczyk podczas ostatniego posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji.
Logika nakazuje w takim wypadku myśleć, że wydzierżawiający (dyrektor np. szkoły) nie będzie chciał od dzierżawcy nic poza żywą gotówką i regularnym opłacaniu mediów.

Tymczasem … rzeczywistość wygląda „trochę” inaczej, pomimo tego, że Statut szkoły o stołówce wspomina tylko jako o pomieszczeniu, które w budynku istnieje.

Przedstawiamy Państwu tylko niektóre zapisy umowy, którą zawarł jeden z dyrektorów goleniowskiej szkoły z firmą zewnętrzną /dzierżawcą kuchni.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na zapis mówiący o opłacie za posiłki. Z treści wynika, że OPS nie przelewa pieniędzy bezpośrednio na konto Najemcy. OPS wpłaca pieniądze na specjalnie wydzielony rachunek szkoły.

To szkoła rozlicza się z Najemcą z opłat za posiłki dzieci objętych Pomocą Społeczną.

Co innego rodzice i opiekunowie dzieci – ich kasuje bezpośrednio Najemca.

Nie dziwmy się więc, że RIO nie wchodzi na kontrolę problemową do Gminy Goleniów.

Przecież placówki oświatowe w Gminie Goleniów mają wydzielone specjalne konta, na które wpływają pieniądze za wyżywienie dzieci.

Wydzielone konto jest, pieniądze od korzystających z wyżywienia zapewnianego przez placówkę wpływają na nie – , znaczy się szkoła/przedszkole stołówkę prowadzi zgodnie z zapisami ustawy oświatowej. Że nie wszystkich ten system obejmuje? To już nie ma znaczenia. Grunt, że na papierze wszystko gra.

 

(red.)

Foto. goleniow.net

Inne ciekawe artykuły

Radna Małgorzata Latka obnaża Krupowicza

Nic nie słyszę, nic nie mówię – czyli chwalący w natarciu?

 

Dodaj komentarz