Szaleńcze tempo gminnych urzędników

13 października 2021 r. o godz. 11:16 na gminnej stronie www.goleniow.pl ukazało się zaproszenie do udziału w programie Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

W zaproszeniu zaznaczono, że Nieprzekraczalny termin składania oświadczeń upływa 25 października 2021 r. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jaką informację znajdziemy w Regulaminie Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” ?

Informacja nr 1 – Nabór Wniosków trwać będzie od 4 października 2021r. od godziny 10:00 do
5 listopada 2021r. do godziny 16:00. W uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony.

Gminie Goleniów aż 10 dni zajęło ustalanie, czy na jej terenie funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej?
Pomimo tego, że Gminy mogą składać wnioski do 5 listopada do godz. 16:00, to Gmina Goleniów skróciła termin przyjmowania oświadczeń od mieszkańców do 25 października.
Przez 10 dni wyznaczeni urzędnicy w pocie czoła weryfikują oświadczenia, które zdążyły wpłynąć do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie?

Ilu mieszkańców naszej Gminy zostało pozbawionych możliwości wzięcia udziału w ogłoszonym programie?

Tymczasem na stronie serwisu samorządowego PAP przeczytamy:
W piątek 5 listopada br. kończy się nabór do konkursu „Granty PPGR- wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. To ostatni moment na złożenie wniosku, … .

Czy w konkursie Granty PPGR nie zabraknie środków dla gmin?

Planowane jest zaspokojenie wszystkich zgłoszonych potrzeb w konkursie Granty PPGR. W przypadku złożenia w naborze wniosków o granty o wartości przekraczającej dostępną alokację, Beneficjent za zgodą Instytucji Pośredniczącej, może podjąć decyzję o zwiększeniu alokacji na nabór. Należy jednak podkreślić, iż w trakcie rozliczania grantu, Operator będzie weryfikował poprawność oświadczeń i to gminy mają obowiązek przedstawienia wiarygodnych danych.

(red.)

źródło

Podobny artykuł

Emeryci i renciści, już wkrótce czternasta emerytura

Dodaj komentarz