Wody Polskie organizują zajęcia edukacyjne dla uczniów

Wody Polskie nadal edukują. Zapisy na wiosenne warsztaty trwają!

Trwają zapisy na zajęcia edukacyjne dla uczniów przeszkoli i szkół podstawowych, które prowadzone są przez pracowników Wód Polskich w Szczecinie.

Podczas zabawy dzieciaki poznają akweny, cieki i rzeki znajdujące się dookoła Szczecina, dowiadują się jak chronić wodę oraz czym na co dzień zajmują się pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Obecnie są jeszcze miejsca na zajęcia, które mogą być prowadzone od marca do czerwca 2020.

Pracownicy naszej instytucji odwiedzają szkoły podstawowe i przedszkola przekazując dzieciakom wiedzę na temat ochrony wody, troski o środowisko czy na temat akwenów, cieków i rzek, które znajdują się w Szczecinie i w okolicach. Zajęcia cieszą się wielkim zainteresowaniem, stąd zwiększona ilość pracowników RZGW Szczecin, którzy minimalnie dwa razy w tygodniu odwiedzają zachodniopomorskie placówki edukacyjne. Nadal trwają zapisy na lekcje, które mogą się odbyć w marcu, kwietniu, maju lub czerwcu 2020.

Zajęcia edukacyjne to jedno ze statutowych działań Wód Polskich. Za cel stawiamy sobie kształcenie przyszłych pokoleń i wskazywanie im jak istotne jest dbanie o bezcenny zasób jakim jest woda. Podczas zajęć dzieciaki dowiadują się szeregu praktycznych informacji o ochronie wody, właściwościach wody oraz o tym jak wygląda praca Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie np. w kwestiach przeciwpowodziowych. – Zajęcia zostały przygotowane przez pracowników Wód Polskich w naszym mieście, zależy nam na tym by dzieci od małego wiedziały jaka rzeka przepływa przez Szczecin, czym jest powódź, jak dbać o wodę i jak dbać o organizmy żyjące w wodzie. Praktyczna wiedza jest okraszona grami, zabawami i prezentami, przez co dzieciaki ani przez chwilę się nie nudzą – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
– Podczas spotkań nie brakuje eksperymentów w użyciem wody czy zabaw edukacyjnych, które mają za zadanie pokazać dzieciom np. jakie rzeczy nie powinny się w wodzie znajdować. Prawdziwym przebojem jest edukacyjne „Koło fortuny”, które dołączyło do naszego programu edukacyjnego w nowym roku. Dzieciaki świetnie reagują na zajęcia edukacyjne, odwiedzamy zarówno przedszkola jak i podstawówki – mówi Agnieszka Jędrych, prowadząca zajęcia z Działu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW Szczecin.
Nowa tura zajęć edukacyjnych ruszy po feriach zimowych 2020. Zapisy na miesiące od marca do czerwca trwają. Zainteresowane placówki edukacyjne prosimy o kontakt: 91 44 11 294 lub na adresy mailowe: [email protected] lub [email protected]

(red.)

Dodaj komentarz