Sesja nadzwyczajna – czy kolejny wałek?

Nasz Portal uzyskał informację, że Przewodnicząca Rady Krystyna Jaworska odmówiła przeniesienia terminu odbycia najbliższej sesji nadzwyczajnej z piątku na sobotę.

Argumentując odmowę Przewodnicząca Rady stwierdziła, że:

  1. zgodnie z zapisem §16 ust. 2 Statutu Gminy Goleniów zawiadomienie o zwołaniu sesji zostało podane do publicznej wiadomości w dniu wczorajszym ( tj. 21-09-2021 r. -przyp. red.) do publicznej wiadomości.
  2. Treść §16 ust. 2 Statutu Gminy Goleniów brzmi – Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad, podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, co najmniej na trzy dni przed terminem jej odbycia.
  1. Zgodnie z treścią §19 ust.4 Statutu w dniu ( tj. 22-09-2021 r. – przyp. red.) dzisiejszym zostało Państwu przekazane zawiadomienie o zwołaniu sesji w trybie nadzwyczajnym wraz z załącznikami.

Treść §19 ust.4 Statutu brzmi – Zawiadomienie o zwołaniu sesji w trybie nadzwyczajnym wraz z uzasadnieniem oraz porządek obrad wraz z projektami uchwał są wykładane do teczek radnych w BRM dzień po złożeniu wniosku. Na pisemny wniosek radnego, dokumenty te mogą być przekazywane drogą elektroniczną, w tym za pomocą poczty elektronicznej.

  1. Po podaniu terminu odbycia sesji do publicznej wiadomości przepisy Statutu nie przewidują możliwości zmiany tego terminu.

Brawo Pani Przewodnicząca! Jesteśmy pod wrażeniem Pani przebiegłości i wybiórczego traktowania zapisów Statutu, aby tylko nie przychylić się do wniosku radnych.

Przypomnieć w tym miejscu trzeba zdarzenie sprzed kilku tygodni. Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Jaworska w dniu 28 lipca 2021 r. publicznie ogłasza: „Jak już wcześniej powiedziałam, najbliższa sesja, w tym roku nie będziemy mieli przerwy urlopowej, najbliższa sesja odbędzie się 25 sierpnia i jednym z głównych tematów tego posiedzenia będzie właśnie gospodarka odpadami.”

Kiedy odbyła się planowana na 25 sierpnia sesja? Pierwszy termin został wyznaczony na 01 września, aby ostatecznie ustalić go na dzień 02 września.

Jeszcze kilka tygodni temu nie było problemu z przeniesieniem terminów? Nie było, ponieważ o przesunięcie terminu sesji wnioskował burmistrz, a nie szeregowi radni.

(red.)

Podobny artykuł

Nie ważne jak? Ważne żeby się udało?

Dodaj komentarz