Na sesji, która odbyła się 28 kwietnia 2021 r. wiceburmistrz Tomasz Banach ( burmistrz Robert Krupowicz generalnie nie uczestniczył w spotkaniu) przedstawił projekt uchwały dotyczący propozycji zmian w uchwalonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową budżecie Gminy.

Podczas głosowania większość radnych nie wyraziła zgody na zadłużanie Gminy poprzez emisję kolejnych obligacji, w celu sfinansowania budowy ul. Metalowej.

Większość radnych przychyliła się jednocześnie do pomysłu „poszukania” w budżecie pieniędzy na realizację tej inwestycji.

Kontaktujący się z mieszkańcami tylko na swoim fanpage’u Robert Krupowicz ogłosił

Co ta ul. Metalowa ma w sobie, że ciągle jest na ustach jak nie burmistrza to radnych?

Odpowiedź sama się nasunie, gdy połączymy ze sobą dwa źródła – debatę nad projektem budżetu na 2020 r., a następnie utratę przez burmistrza stabilnej większości w Radzie, która bez mrugnięcia okiem przyklepywała to, co przyklepane być miało.

Burmistrz Robert Krupowicz przedstawiając Radzie projekt budżetu na 2020 r. mówił m.in. : Budżet roku 2020 Gminy Goleniów to jest budżet konieczność. Ta konieczność powodowana jest przede wszystkim dramatycznym wzrostem kosztów oświaty i teraz już dokładnie wiemy jaki jest realny koszt oświaty wprowadzonej przez Rząd Warszawy. W przypadku Gminy Goleniów jest to 12000000 zł więcej po stronie wydatków w porównaniu do 2019. …

Dyskusja nad projektem była długa i burzliwa, ale nie dotyczyła zasadności budowy ulicy Metalowej wraz z łącznikiem. Do czasu. W pewnym momencie padła propozycja, połączona z prośbą skierowaną do burmistrza … Podstawą budżetu to tak naprawdę jest opinia RIO. Cieszę się, że jest ona pozytywna, aczkolwiek układ proponowanego budżetu nie do końca jest dla mnie zgodny. Dlatego, że w proponowanym budżecie, według mnie, według mojej opinii jest zbyt mało środków przeznaczonych na inwestycje w obszary wiejskie, pomijając oczywiście ul. Lipową w Lubczynie. Mamy już projekt na ul. Pogodną w Kliniskach. Pilną też przebudowę ul. Klimatycznej, czy też dróg w Czarnej Łące, o czym ostatnio jest głośno. Ale także do dalszej rozbudowy potrzebujemy środków na przebudowę dróg gminnych, które na dzień dzisiejszy są w wielu przypadkach drogami polnymi, nieutwardzonymi. Ja rozumie, że nowa inwestycja, remont ul. Metalowej też jest potrzebny, ale zastanawiam się, czy w tak trudnej sytuacji w tym budżecie ta pozycja powinna się tutaj znaleźć. Uważam, że jeżeli chodzi o remont ul. Metalowej powinniśmy się najpierw zwrócić do Zakładu Karnego, który znajduje się w sąsiedztwie, czy też do Skarbu Państwa, abyśmy tam znaleźli dofinansowanie. Dlatego, że ze względu na to, że Pan, Panie Burmistrzu jest jedyną osobą, która może wnieść jakiekolwiek autopoprawki chciałbym wnieść na Pana ręce autopoprawkę polegającą na wyprowadzeniu z projektu budżetu zadania inwestycyjnego, to jest dział 600, rozdział 600-04 § 196 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Metalowej. Tym bardziej, że realizacja tego zadnia uwarunkowana jest dotacją ze środków zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy nie mamy tak naprawdę informacji, czy ta dotacja zostanie nam udzielona. W związku z powyższym uważam, że tę kwotę 12 000 000 zł … .

W dyskusji po raz pierwszy pojawia się kwota 12 mln, których brakuje(?) na oświatę.

Po tej wypowiedzi powinna nastąpić reakcja burmistrza. Jak przystało na osobę kulturalną i obytą w kontaktach z przedstawicielem organu uchwałodawczego, burmistrz powinien odnieść się do propozycji radnego mówiąc np. – Panie radny! Nie po to w projekcie budżetu umieściłem budowę ulicy Metalowej, aby teraz z tego rezygnować lub – Pozwoli Pan, że się nad Pana propozycją zastanowię i do tematu wrócimy.

Burmistrz jednak nie zareagował w żaden sposób. Zignorował po prostu prośbę radnego R. Kuszyńskiego. Aż się prosi aby zaistniałą sytuację podsumować jednym zdaniem – „ Nie było tematu”.

W toku dalszej dyskusji na pytania radnej Doroty Chodyko – … Ja rozumiem, że 39 zadań inwestycyjnych, ale na pewno jest coś, co jest głównym nurtem. To jest chyba zawsze cel każdego zadania. To jest zadanie ten budżet. To jest coś, co należy zrealizować. Prosiłabym, jeżeli Pan byłby uprzejmy, żeby powiedzieć w jakimś zdaniu, co wyróżnia, co promuje ten budżet, co jest najważniejsze dla mieszkańców” ? – burmistrz Robert Krupowicz odpowiedział – Najważniejsze w budżecie 2020 r. jest wzrost kosztów goleniowskiej oświaty o 12000000 zł w dynamice do 2019 r., co przekłada się niestety na 45% pokrycia sytuacją oświatową. To jest motyw tego budżetu. …

Po raz drugi podczas trwającej dyskusji nad budżetem, pojawia się kwota 12 mln, których brakuje.

Pod koniec dyskusji odezwał się radny Wojciech Łebiński mówiąc – Szanowni Państwo, ponieważ zbliżamy się do końca dyskusji, bo więcej zgłoszeń nie ma, ale padł wniosek Pana radnego Roberta Kuszyńskiego, który wydaje mi się wymaga przedyskutowania,a mianowicie o zdjęcie z budżetu ul. Metalowej (przyp. red. na jej budowę w budżecie zarezerwowano kwotę 12 000 000 zł) i rozumiem przeniesienie tego na środki bieżące i wydaje mi się, że jest to daleko idący wniosek i wydaje mi się, że powinniśmy zarządzić chwilę przerwy.

Odpowiedziała mu Przewodnicząca Rady Krystyna Jaworska – Pan radny wystąpił do Burmistrza,

na co radny Wojciech Łebiński odpowiedział – Pan radny wystąpił do Burmistrza oczywiście. Przepraszam bardzo źle się wyraziłem. W związku z tym proszę o 10minut przerwy.

Radny Wojciech Łebiński nie będąc Przewodniczącym Rady, a przede wszystkim nie pytając się burmistrza o zdanie, wnosi o ogłoszenie przerwy w obradach uzasadniając to słowem „wydaje mi się”?

Po przerwie burmistrz Robert Krupowicz powiedział – Szanowni Państwo z uwagą wsłuchuję się we wszystkie głosy płynące w trakcie dzisiejszej dyskusji budżetowej. Wniosek jest taki, ten budżet nie ma poparcia. Z ust opozycji słyszę przede wszystkim zarzut o nadmiernym deficycie budżetowym. Biorąc także pod uwagę stanowisko mojego Klubu wnoszę autopoprawkę o wycofanie z zakresu inwestycyjnego zadania pod nazwą Budowa ul. Metalowej.

Następnie głos zabrał skarbnik Gminy Mirosław Guzikiewicz – Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ul. Metalową, żeby wprowadzić taką autopoprawkę, to musimy dokonać szereg czynności. Pierwsza czynność, to jest oczywiście zdjęcie zadania inwestycyjnego w kwocie 12000000 , … . W tym momencie, aby uchwała była zbilansowana, skoro zdjęte jest zadanie po wydatkach musi być też zdjęta planowana dotacja pozyskana od Wojewody, czyli … kwota 4948753 zł … .

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że budowa ul. Metalowej stała się w rękach burmistrza narzędziem, które ma za zadanie przywrócić stan, w którym „Większość rządzi, większość radzi, większość nigdy cię Nasz Przywódco nie zdradzi”.

Protokół z przebiegu XVI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 18grudnia 2019 r. znajdziecie Państwo pod tym linkiem – http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_21942/24_02_2020_13_35_04_16_xvi_sesja.pdf

(red.)

Dodaj komentarz