Choć na 29 września br planowane jest zwołanie sesji Rady Miejskiej w trybie zwykłym, burmistrz niespodziewanie zawnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Oczywiście uzasadnienie zwołania sesji w tym trybie, nie jest opublikowane na stronie BIP Urzędu. Prawda. Statut nie nakazuje publikacji, choć zasadą praworządności jest, że działalność organu jest jawna.

 

Pani Przewodnicząca Krystyna Jaworska wyznaczyła posiedzenie sesji nadzwyczajnej na dzień 24 września 2021 r. na godzinę 9:00, całkowicie pomijając fakt, że spotkanie Rady jest nieplanowane, a większość radnych ma swoje zawodowe obowiązki.

Podejrzewamy, że wybrana data, a przede wszystkim godzina, nie jest przypadkowa.

Chodzi o to, aby na sesji nadzwyczajnej nie było pełnego składu Rady. Wystarczy 11 radnych – 10 z Klubu Roberta Krupowicza plus jeden niezależny, aby w ciągu minuty, bez zbędnych pytań, stawiania wniosków, przegłosowywania poprawek przyjąć proponowaną przez burmistrza stawkę opłaty za odpady komunalne w wysokości 30 zł od osoby, o podwyżce opłaty za pojemniki i worki dla właścicieli nieruchomości „mieszanych” nie wspominając.

Nie każdy chyba się orientuje, że z ok. 430 nieruchomości tzw. mieszanych, które obejmował system odbioru odpadów, wpływała do budżetu Gminy podwójna opłata za odpady.

Właściciel takiej nieruchomości „mieszanej” raz płacił stawkę naliczaną od zamieszkujących osób i drugi raz stawkę liczoną od ilości, wielkości i częstotliwości odbioru pojemników lub worków. Ta informacja, a przede wszystkim wielkość wpływów, jest starannie przez organ ukrywana.

Z uzyskanych informacji wiemy, że w dniu wczorajszym część radnych złożyło na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej w Goleniowie wniosek o przesunięcie terminu sesji nadzwyczajnej na najbliższą sobotę.

(red.)

 

Poprzedni artykuł

Informacja o zwołaniu Sesji

Dodaj komentarz