Naszą uwagę zwrócił dziś zaszczytny wpis Pana Radnego Marcina Gręblickiego cyt.: „ SP Kliniska Wielkie modernizacja boiska i placu zabaw weszły w kolejny etap. Teraz zabiegamy z Mariuszem Skakujem o wymianę oświetlenia na części obejmujące zespół boisk przy Szkole. Środki są zabezpieczone i czekamy na oferty ewentualnych wykonawców” – tekst po korekcji błędów językowych.

 

Generalnie patrząc obiektywnie na pracę Pana Radnego Gręblickiego w Radzie Miejskiej można pokusić się o tezę, iż jak to On sam nazwał „ starania” obywają się jedynie w formie wirtualnej. W realu bowiem brak jest jego samego na sesji Rady Miejskiej w dniu w którym poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021r.

Projekt uchwały w którym to dokonano właśnie przesunięcia środków finansowych na wykonanie  wspomnianego, w poście chwalebnym zadania. Niestety z wielkim bólem serca stwierdzamy, iż nieobecności podczas sesji czy posiedzeń komisji zdarzają się Panu Radnemu dość często.

P.S. Aby było śmieszniej Pan Skakuj wstrzymał się od głosu …

Czyż to nie wieje hipokryzją ?

(red.)

 

Dodaj komentarz