Trzeci dzień część mieszkańców Goleniowa, a drugi większość mieszkańców, których mieszkania przyłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC, pozbawieni są dostaw ciepła i ciepłej wody do mieszkań. Według zapienień Burmistrza Roberta Krupowicza lada moment powinny być przywrócone dostawy ciepła. Doszło do dwóch awarii, które nastąpiły jedna po drugiej u zbiegu ulic Szkolnej i Szarych Szeregów. Według informacji, które podał Cezary Martyniuk podinspektor d/s Komunikacji Społecznej UGiM, do awarii doszło ponieważ rury uszkodzone mają już po 35 lat i ich stan pozostawia sporo do życzenia. Zastanawiające jest to dlaczego nie dokonano sprawdzenia stanu technicznego tych rur kiedy kilka lat temu, rozkopana była cała ulica ponieważ remontowano nawierzchnię oraz chodniki. Zważywszy na to, że przy okazji remontowano kanalizację ściekową. Dlaczego wtedy nie skorzystano z tej okazji aby odkryć kanały ciepłownicze oraz dokonać wymiany lub przeglądu tych rur. Dziś gdy udałem się na rekonesans tej awarii, kolejną rzeczą, którą zauważyłem to to, że niejako przy tej inwestycji obcięto konary rosnącej na tej ulicy rozłożystej wierzby. Dziwi mnie to o tyle, że nie widać aby drzewo przeszkadzało w remoncie magistrali. Zapytamy się o przyczynę wydania decyzji o obcięciu konarów, oraz kto ją wydał. A swoją drogą, jeżeli tak są sprawdzane pozostałe sieci jak ta magistrala ciepłownicza w mieście, to strach się bać.

Andrzej Bugajski

 

Dodaj komentarz