27 listopada 2019 r. odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. Miejscem obrad będzie sala posiedzeń UGiM w Goleniowie.

W programie sesji były m.in. projekty uchwał na temat planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2020-2024, będących w posiadaniu GWiK Sp. z o.o., regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów,  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów, w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Goleniowie oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Goleniów.

Porządek obrad sesji opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie.

 

Dodaj komentarz