Dziecko ma orzeczenie i co dalej ? . . . – wasza xyz

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak wyjaśniłam w poprzednim artykule, to nie skierowanie do Szkoły Specjalnej. To przepustka do dodatkowych zajęć wspomagających rozwój dziecka w przedszkolu lub szkole ogólnodostępnej do której uczęszcza dziecko.

Jako to działa ?

W momencie otrzymania dokumentu powinniśmy, bez zbędnej zwłoki, przedłożyć orzeczenie w placówce edukacyjnej. Dyrektor placówki który powziął informację, iż dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia powołuje tzw. zespół do spraw IPET – Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. W skład zespołu wchodzi dyrektor – który wyznacza  przewodniczącego, wszyscy nauczyciele, specjaliści prowadzący zajęcia z danym uczniem oraz rodzic/prawny opiekun dziecka. Zespół pod nadzorem przewodniczącego, w oparciu o wytyczne z orzeczenia, własne obserwacje, a także wskazówki rodzica opracowuje IPET – dokument w którym jasno i przejrzyście określa ścieżki terapeutyczne dla dziecka.

Rola Rodzica/Opiekuna

Pamiętaj o tym zawsze i wszędzie RODZIC jest ADWOKATEM WŁASNEGO DZIECKA. To rodzic ma ostatnie słowo ! To rodzic decyduje ! To rodzic wnioskuje ! To rodzic musi posiadać wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego, które regulują cały proces edukacyjny dziecka, tak aby nikt nie pozbawił, ani jego ani jego pociechy, niezbywalnych praw. Nikt, absolutnie nikt, nie zawalczy o dobro dziecka tak jak rodzic we własnej osobie.

Wracając do zespołu IPET. Po wyznaczeniu terminu spotkania, dyrektor szkoły ma obowiązek skutecznie poinformować rodzica/prawnego opiekuna dziecka o spotkaniu. Jeśli termin spotkania rodzicowi nie odpowiada ma on prawo zawnioskować o inny wskazując najbardziej mu odpowiedni.

Przebieg procedowania na zespole IPET.

Zespół otwiera przewodniczący, który przedstawia kolejno rodzicowi wszystkich nauczycieli oraz specjalistów wchodzących w jego skład. Następnie wyjaśnia cel spotkania oraz prezentuje propozycje wsparcia terapeutycznego dla dziecka, które wcześniej zespół wypracował na tzw. trybie roboczym. Rodzic, po głębokiej analizie, ma prawo przedstawić swoje stanowisko oraz własne propozycje z uzasadnieniem, które zespół musi wziąć pod uwagę. Po wypracowaniu wspólnego porozumienia powstaje dokument IPET, który następnie zatwierdza dyrektor szkoły oraz rodzic składając na nim podpisy. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż Rodzic, na swój wniosek, ma PRAWO zwołać zespół ponownie jeśli zaistnieją przesłanki, okoliczności do zmiany wytycznych zawartych w ustalonym Programie IPET.

Co jeśli szkołą/placówka edukacyjna nie posiada odpowiednio wykwalifikowanej kardy lub przystosowań technicznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych – o tym już w następną niedzielę.

… do poczytania … wasza XYZ …

Jeśli masz pytania dodatkowe zachęcamy do kontaktu z nami [email protected] z zaznaczeniem dla XYZ …

Zapraszamy również  do lektury wcześniejszych artykułów poświęconych świadczeniom na rzecz dzieci:

Płacz i płać

W Gminie Goleniów Nie Trzeba Płacić Za Terapie Dzieci

Bezpłatna Wizyta u Fizjoterapeuty w Gminie Goleniów

WWRD Gdzie w Gminie Goleniów

Co Musi OPS

Nawet 5 tyś subwencji oświatowej na rehabilitację dziecka

Kolejna alternatywa dla DZIECI z Dysfunkcjami

Dodaj komentarz