Co MUSI OPS – czyli Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla Dzieci

O co chodzi z SUO dla dzieci – Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla dzieci ?

Do pewnego czasu OPS w Goleniowie stał na stanowisku, iż w/w świadczenia należą się tylko i wyłącznie osobą dorosłym. Po decyzji sądu administracyjnego, który jednoznacznie orzekł, iż OPS w Goleniowie nie miał racji odmawiając świadczenia dzieciom, których rodzice składali o nie wnioski, wprowadził w Gminie Goleniów Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla Dzieci.

Na czym polega program SUO ? Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze to świadczenie na rzecz osoby potrzebującej w formie opieki, terapii lub wszelkiego rodzaju zajęć specjalistycznych, które wskazuje lekarz specjalista w zaświadczenia. Należy wskazać iż forma zaświadczenia jest dowolna, ustawodawca bowiem nie wskazał w rozporządzeniu żadnego określonego wzoru. Aby zaświadczenie miało umocowanie, musi posiadać odpowiednie pieczęcie specjalisty oraz adnotację odnoście typu zajęć terapeutycznych odpowiednich dla danej osoby, a także określenie częstotliwości zajęć w ujęciu tygodniowym.

Procedura wydania decyzji administracyjnej przebiega dość standardowo. Po złożeniu wniosku, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązani przeprowadzić wywiad z wnioskodawcą.

Wywiad jest prowadzony dość skrupulatnie. Pracownicy OPS pytają nie tylko o stan finansów, zbierają również informacje na temat wszystkich świadczeń z których dziecko korzysta w ramach subwencji oświatowej oraz innych bezpłatnych programów terapeutycznych. Jeśli podczas wywiadu okazuję się, iż dziecko nie może skorzystać ze swoich przywilejów z powodu decyzji odmownej placówek do której rodzice aplikowali o wsparcie, to właśnie OPS skrzętnie bada sprawę. Urzędnicy mają za zadanie dociec dlaczego tak się zadziało. Nadto, pracownicy OPS, mają obowiązek przeprowadzić rodzica przez wszelkie procedowanie, a nawet jeśli istnienie taka potrzeba, z urzędu żądać szczegółowych wyjaśnień od wszelkiego rodzaju instytucji. Jeśli po przeprowadzeniu całego postępowania okaże się, iż żadna z placówek w ramach subwencji oświatowej lub innego programu socjalnego, nie jest w stanie zapewnić dziecku odpowiednich świadczeń, wówczas to na barki Ośrodka Pomocy Społecznej spada ten obowiązek.

Czy Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze są płatne ? Wszystko zależy od dochodów na jednego członka danej rodziny. Jednakże jeśli nawet rodzic dziecka ma dopłacić do zajęć część kwoty, nie jest to w żadne sposób obciążające dla domowego budżetu. Oczywiście, opiekunowie maja prawo ubiegać się o umorzenie w całości poniesionych kosztów. Taki wniosek należy wówczas złożyć do Burmistrza Gminy wraz z uzasadnieniem.

Tak w tzw. „ pigułce” można zarysować całość związaną z niełatwym tematem, jakim są Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla Dzieci.

Jeśli masz pytania dodatkowe zachęcamy do kontaktu z nami [email protected] z zaznaczeniem dla XYZ …

Zapraszamy również do lektury wcześniejszych artykułów poświęconych świadczeniom na rzecz dzieci:

#PłaczIpłać

#WgminieGoleniówNieTrzebaPłacićZaTerapieDzieci

#BezpłatnaWizytaUfizjoterapeutyWgminieGoleniów

#WWRDGdzieWGminieGoleniów

Pozdrawiam serdecznie,

wasza … XYZ

Dodaj komentarz