Realizuj świadczenie WWRD w Goleniowie

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to świadczenie, które może uzyskać każde dziecko, po przejściu odpowiedniego badania oraz wykrycia niepełnosprawności, od momentu nadania mu numeru pesel do rozpoczęcia przez nie pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Zgodnie z rozporządzeniem, lista placówek które mogą zgłosić chęć organizowania w/w zajęć jest spora, w praktyce niestety jest ich niewiele. Często powodem tego stanu rzeczy jest brak zaplecza techniczno – lokalowego oraz odpowiednio wykwalifikowanej kardy pedagogicznej.

W Gminie Goleniów Wczesne Wspomaganie Rozwoju realizują tylko cztery placówki:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Goleniowie ul. Maszewska 4, 72-100 Goleniów

OREW ul. M. Konopnickiej 10a, 72-100 Goleniów

Przedszkole „ Tęczowa Kraina” ul. Piaskowa 9, 72-100 Goleniów

Przedszkole „ Kacper” ul. Wierzbowa 2, 70-896 Załom

Jeśli rodzic zgłasza chęć uczestniczenia w zajęciach w ramach WWRD musi wiedzieć, ich realizacja następuje tylko w jednej placówce, po uprzednio złożonym wniosku.

Z bólem serca przyznać muszę, iż nader często zdarza się sytuacja, iż żadna placówka, w danym momencie, nie dysponuje wolnymi miejscami. Czy wówczas rodzic zostaje bez świadczenia ? Absolutnie nie !!! W momencie kiedy dostajemy decyzje odmowne, kierujemy wniosek do Burmistrza Miasta. To właśnie Gmina, zgodnie z ustawą, odpowiedzialna jest za zabezpieczenie potrzeb najmłodszych mieszkańców w tym obszarze. To urzędnicy, po rozpatrzeniu wniosku, mają obowiązek wskazać placówkę celem realizacji WWRD. Nadto, warto dodać, iż rodzic/prawy opiekun dziecka, ma prawo ubiegać się od organu właściwego – Gminy – o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, jeśli skierowany zostanie do placówki usytuowanej w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania dziecka.

Co jeśli mimo starań samego urzędu miejsc bark ? O tym dowiecie się Państwo w następnym artykule.

Pozdrawiam serdecznie,

wasza … XYZ …

 

Jeśli interesuje Cię temat świadczeń na rzecz dzieci zapraszam do lektury wcześniejszych artykułów:

Dodaj komentarz