Komisja warta do obejrzenia przez mieszkańców Gminy. Ile zapłacimy za wywózkę śmieci jeszcze nie wiadomo choć padają już propozycje cenowe. Gmina chce nadal oprzeć się na opłacie za osobę – ZAMELDOWANĄ. Takich osób mamy w gminie prawie 35 tys, a jakoś zapomina się przy okazji, że w naszej gminie mieszka oprócz tego od 10 tys do około 12,5 tys obcokrajowców bez stałego meldunku. Część radnych opowiada się za opłatą mierzoną przeliczaniem zużycia wody,, tylko jak policzyć opłatę w budynkach nieopomiarowanych. Radni wyrazili bardzo jasno swoją opinię na temat umieszczenia w tej sprawie ankiety do wypełnienia i zebrania opinii od mieszkańców. Niestety nie były to słowa miłe dla ekipy burmistrza. jak na razie gminni urzędnicy nie mają pomysłu jak sprawiedliwie obciążać za wywóz śmieci, a wszystko wskazuje na to, że zaserwują nam mieszkańcom kolejny pasztet. Pasztet, który pokryje straty gminy lecz niekoniecznie będzie uwzględniał sprawiedliwie obciążenie dla naszej kieszeni.

Porządek posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 17 października 2019 r.

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku
posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

2. Dyskusja nad zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz