Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 15 lutego 2021 r.

Porządek posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 15 lutego 2021 r.

  1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

  2. Informacja na temat dotychczasowej realizacji programu „Teleopieka” oraz działalności Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie za rok 2020.

  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023.

  4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Goleniowie.

  5. Informacja nt. dotychczasowej realizacji programu: „TAXI dla seniora” oraz bezpłatnych szczepień dla seniorów.

  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski:

  • wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

  1. Zakończenie posiedzenia.

(red.)

Dodaj komentarz