Jak wyartykułował na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie radny Marcin Gręblicki w Kliniskach Wielkich trwa przebudowa drogi w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Wyłożona droga będzie z kostki, nie z masy bitumicznej, to po pierwsze. Nośność tej kostki jest ograniczona. Tam transport, który się odbywa codziennie rozjeździł i zniszczył nam już dwie ulice gminne. Po drugiej stronie też dochodzi do niszczenia dróg tutaj akurat niegminnej, ale powiatowej i krajowej. Problem wiem, że jest pomiędzy Nadleśnictwem, PKP i bocznicą. Mówimy o rozładunku kruszyw, które dojeżdżają do fabryk. One bezpośrednio po rozładunku wjeżdżają na S3 i jadą do Goleniowskiego Parku Przemysłowego, a gdzie inne jadą, to nie wiem, bo wszystkich nie znam. W każdym bądź razie mimo tego, że tam odbiorca utwardził drogę tymczasowo na jednym odcinku, to w rozmowach z osobami i z firmami, które zajmują się budową dróg, informacja jest prosta, ta droga zostanie rozjeżdżona w dwa, trzy miesiące i zniszczona cała przebudowa w momencie jak tylko to oddamy. Teraz trzeba usiąść ze stroną PKP, z Nadleśnictwem i z nami jako Gminą i rozwiązać ten problem, aby przenieść cały rozładunek na bocznicę po przeciwnej stronie. Wiem, że tam są konflikty przejazdu, ale jest tam bardzo prosty dojazd przez drogę, która jest z byłej bazy Budimexu przez część Nadleśnictwa do własności PKP i ten problem trzeba rozwiązać.

W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 24 maja 2023 r. na LXI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie, informuję, iż na obecnie realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie infrastruktury węzła przesiadkowego na stacji Kliniska” w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej” roboty prowadzone są zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji technicznej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

W dokumentach tych droga dojazdowa do stacji kolejowej w Kliniskach oraz przyległych parkingów, jak również do rampy wyładunkowej została zakwalifikowana do kategorii ruchu KR3. Kategoria ruchu jest to obciążenie ruchem drogowym dla projektowanych typów konstrukcji i określona jest w wytycznych technicznych w zależności m.in. od rodzaju nawierzchni przy uwzględnieniu zróżnicowania pojazdów pod względem konfiguracji osi | Ich obciążenia, oddziaływania pojazdów na konstrukcję nawierzchni i możliwość wzrostu ciężarów pojazdów w przyszłości.
Konstrukcja nawierzchni wybudowanej drogl składa się z podłoża gruntowego zagęszczonego do uzyskania wskaźnika E2 (wtórny wskaźnik odkształcenia tzw. nośność) równego lub większego niż 50MPa, warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2.0 o wartości wskaźnika E2 powyżej 50 MPa o gr. 18 cm, podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralnej niezwiązanej Cs0/3, #0/31,5 mm – wg WT 4 (GDDKIA) o wartości wskaźnika E2 powyżej 100MPa o gr. 25 cm oraz
nawierzchni z kostki betonowej typu bahaton gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

Wymienione wyżej parametry są zgodne ze standardami obowiązującymi na drogach publicznych. W związku z powyższym nowo wybudowana droga, pod warunkiem że transport odbieranych towarów będzie się odbywał w prawidłowy sposób, a samochody nie będą przewoziły ponadnormatywnego obciążenia, spełnia zakładane wskaźniki techniczne dotyczące obciążenia | eksploatacji.

Z up. Burmistrza
Tomasz Banach

Gręblicki i szczera prawda o naszych Radnych

(red.)

Dodaj komentarz