Posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2021 r.

Porządek posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 16 lutego 2021 r

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej
w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023.
3. Projekt uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2020-2025 będących
w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.
4. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
5. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej
w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości znajdującej się w Goleniowie przy ulicy J. Matejki 3.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowych nazw ulic “Szczęśliwa” i “Nadziei”
w miejscowości Rurzyca.
9. Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody.
10. Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody „Anna”.
11. Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Goleniów.
12. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Modrzewie.
13. Projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Goleniów
w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów.
14. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Goleniów do celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie
15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16. Zakończenie posiedzenia.

 

(red.)

Dodaj komentarz