Komisja Rewizyjna chce wyjaśnić niejasności. Bierze pod lupę inwestycje Burmistrza – video

Komisja Rewizyjna ustaliła zakres kontroli zadań budżetowych wykonanych w 2018 roku i 2019.

Radni z komisji przegłosowali kontrolę trzech zadań inwestycyjnych:
– remontu ul. Andersa łącznie z Mostem na rzecze Inie,
– budowy wiat na terenie trzech wsi,
– remont parku na ul. Szczecińskiej,

Podjęcie tych kontroli przez komisję może wyjaśnić sporo niejasności wskazywanych przez mieszkańców po zakończeniu tych zadań. Sytuacja może być ciekawa, ponieważ w komisji większość stanowią radni opozycyjni do burmistrza  Roberta Krupowicza.

W trakcie tego posiedzenia, radni wskazali na niedostateczne informowanie społeczeństwa o konsultacjach przeprowadzanych przez ekipę Burmistrza, oraz postanowili doprowadzić do omówienia tego problemu na posiedzeniu RM.

Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 07 listopada 2019 r.

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).
2. Wybór zadań inwestycyjnych ukończonych w 2018 r. oraz do czerwca 2019 r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz