Jeszcze tydzień temu w tym miejscu nie było nic, a teraz …

Wiata, która powstała w Komarowie jest wynikiem pracy zbiorowej. Wszystko zaczęło się od wniosku jaki złożyło Sołectwo o dofinansowanie w wysokości 10000 zł z programu Granty Soleckie 2021 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

W naszej gminie oprócz Komarowa taki grant otrzymało Budno. Niestety tej miejscowości nie udało się wyłonić wykonawcy i odstąpiono od realizacji projektu.
Wniosek komarowa obejmował budowę wiaty rekreacyjnej 7mx5m. oraz montaż dwóch lamp solarnych do oświetlenia terenu rekreacyjnego.
Oprócz dotacji od Marszałka projekt został sfinansowany ze środków od prywatnych podmiotów oraz funduszu dla jednostek pomocniczych z budżetu Gminy.
” Włożyliśmy w to mnóstwo pracy i energii. Po stronie mieszkańców bowiem było przygotowanie terenu pod inwestycje oraz ułożenie płyt chodnikowych pod wiatą”- mówi Pan Andrzej Różański – Radny Rady Miejskiej w Goleniowie, który zaangażowany był w to przedsięwzięcie od samego początku.
Całość wygląda bardzo solidnie i estetycznie. Jesteśmy przekonani, że inwestycja posłuży mieszkańcom przez wiele lat.
Wszystkim zaangażowanym w prace na rzecz projektu serdecznie gratulujemy 🙂
(red.)

Dodaj komentarz