GDDKiA – Podpisaliśmy umowy na całoroczne kompleksowe utrzymanie drogi S6 Goleniów-Koszalin

Blisko 140 km oddanej do ruchu w tym roku drogi ekspresowa S6 od Goleniowa do Koszalina wraz z obwodnicą Nowogardu będzie objęte kompleksowym, całorocznym utrzymaniem.

Umowy o łącznej maksymalnej wartości 119,6 mln złotych zostały zawarte z firmą Maldrobud z Myśliborza.

Wykonawca przez najbliższe 4 lata i 8 miesięcy będzie zapewniał kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie drogi ekspresowej.

Dotychczas droga S6 była objęta zawartymi wcześniej odrębnymi dla danego zakresu czynności umowami utrzymaniowymi.

Trzy zadania na S6. Najwyższy standard utrzymania.

S6 od Goleniowa do Koszalina została podzielona na trzy zadania kompleksowego utrzymania: Goleniów – Kiełpino, Kiełpino – Ustronie Morskie i Ustronie Morskie – koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa. Przetarg na wszystkie zadania wygrała firma Maldrobud z Myśliborza. Wykonawca będzie prowadził swoje działania w oparciu o 3 obwody utrzymania drogi ekspresowej: Wojcieszyn, Kołobrzeg i Dobre, które powstały wraz z budową drogi S6. Zimą droga będzie utrzymywana w najwyższym obowiązującym na drogach krajowych, pierwszym standardzie utrzymania.

Kompleksowe podejście do utrzymania

W ramach umów na kompleksowe utrzymanie jeden wykonawca odpowiada za całość utrzymania drogi, zarówno latem, jak i zimą. Pracownicy GDDKiA kontrolują jakość i terminowość realizowanych przez wykonawcę prac. Obecnie umowami kompleksowymi na drogach krajowych w regionie objęte są drogi na terenie rejonu Lipiany oraz S3 Szczecin-Myślibórz. Celem podejścia kompleksowego do utrzymania dróg jest większa efektywność finansowa i lepsza jakość utrzymania dróg.

Dodaj komentarz