Właśnie został ogłoszony przetarg na realizację zadania inwestycyjnego, którego podmiotem jest.: „Integracja systemu transportu publicznego poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Przestrzennej, Wojska Polskiego oraz Armii Krajowej w Goleniowie”, w tym wykonanie wszystkich robót prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Oznacza to, iż za około rok od momentu podpisania umowy, będziemy mogli w sposób bezpieczny, korzystając z najbardziej ekologicznego środka transportu jakim jest rower, przemieszczać się z okolic cmentarza, aż do Armii Krajowej, a kolejno móc wjechać na już istniejącą ścieżkę i dojechać na przykład do dworca, czy dalej w kierunku osiedla Helenów.

Zintegrowanie systemu ścieżek to ogromny ukłon w stronę tych mieszkańców, którzy chcąc uniknąć niebezpieczeństw jeżdżą swoimi jednośladami po chodniku prowadzącego wzdłuż ulicy Przestrzennej do ronda Ulricha Schroedera.

Nawierzchnie ścieżek wykonane zostaną z kostki betonowej gr. 8 cm bezfazowej kolor czerwony i szary. Wzdłuż szlaku rowerowego zamontowane zostaną ławeczki, a tereny zielone wokół odpowiednio zagospodarowane. 

Aplikacja KiedyPrzyjedzie już dostępna

(red.)

Dodaj komentarz