Polecam Państwu bardzo prawdziwy i rzetelny wywód Pana Edwarda Życkiego obrazujący aktualną radę i jej poczynania.

A.B.

 

Koniec snu o potędze…
Wystarczyły 3 lata, aby w gminie, bez dobrze przygotowanych inwestycji, z przekładaniem kwot budżetu na lata kolejne, bez pomysłu na kierunek rozwoju, bez właściwego zarządzania, nastąpił krach. Potwierdzają to spadki wskaźników ekonomicznych, drastyczny spadek w Rankingu gmin „Rzeczpospolitej” o 240 (!) miejsc, a także ostrzeżenia RIO, zawarte w ocenie projektu budżetu na rok 2020. Podwyżki stawek podatkowych od nieruchomości, to dowód na bezradność, wobec kryzysu i co gorsza, brak pomysłu na jego zażegnanie.

Jak to się stało …
Zaczęło się już w ubiegłej kadencji od przesuwania w budżecie gminy, niewykorzystanych kwot na kolejne okresy.
Następnie, pojawiły się pierwsze sygnały o niezadowoleniu mieszkańców, m.in. grożącymi odłączeniem się części sołectw od gminy. Zaczęły narastać sprawy nierozwiązane. Jednak stworzona przez BRK struktura władzy, oparta na porozumieniu z grupą P-14, pozwoliła, mimo protestów radnych opozycyjnych, zakończyć kadencję zmniejszeniem planu oraz uzyskaniem absolutorium. Przez całą kadencję widać było, że burmistrz pamięta o wyborach. Operacja budowania pozytywnego wizerunku, była na tyle skuteczna, że przy biernej postawie prasy lokalnej, mimo coraz większej ilości głosów krytycznych, serii filmików TVG, ukazujących nieprawidłowości, a także problemów z wykonaniem planu, Robert Krupowicz wybory wygrał.
Po wyborach 2018r,powstała nowa „Grupa Trzymająca Władzę”. Teraz już oficjalnie rządzi BRK ze swoim 11-osobowym klubem radnych. Zmiany sposobu zarządzania gminą i budowy budżetu jednak nie widać. Analizy przyczyn niewykonania planu, wyciągnięcia wniosków, debaty, niestety nie było.

Coraz gorzej …
Krytykowany przez coraz większą ilość osób, kształt i sposób tworzenia, pierwszego po wyborach budżetu, nie przeszkodził „Grupie Trzymającej Władzę” w jego uchwaleniu. . …

Czytaj dalej artykuł  klikając na link poniżej

Gmina Goleniów z nowym budżetem

 

Edward Życki

Dodaj komentarz