Zgłoś swoje źródło ciepła – to wymóg

Jak informuje Urząd Miasta i Gminy Goleniów:

Pierwsze spotkania informacyjne zastępcy burmistrza Anity Jurewicz z mieszkańcami sołectw: Krępska, Kątów i Modrzewia oraz Świętej odbyły się wczoraj wieczorem.
Celem zebrań jest przekazanie mieszkańcom informacji na temat dodatku osłonowego oraz OBOWIĄZKU zgłoszenia źródeł ogrzewania budynków.
Na spotkaniu była możliwość wypełnienia deklaracji dot. źródeł ciepła. pod okiem specjalisty z Urzędu Gminy.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania organizowane będą w niewielkich grupach dla mieszkańców wszystkich sołectw.
  • Każdy właściciel, bądź zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
  • Czas na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu. Strona internetowa za pomocą której możemy złożyć deklarację to: https://www.ceeb.gov.pl/
  • w formie papierowej. Wypełniony i podpisany dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Źródło informacji oraz foto – wejdź w link

Przyłączy gazowych nie będzie …

(red.)

Dodaj komentarz