Mieszkańcy Stepnicy piszą o sprawie:

Sprawa przydziału mieszkań komunalnych wraca do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód, która już drugi raz próbowała ją bezpodstawnie umorzyć. Przypominamy, że Sąd Rejonowy w Goleniowie utrzymał w mocy nie tylko zarzut przekroczenia uprawnień (danie mieszkań osobom nieuprawnionym) ale także zarzuty dotyczące:

1) ograniczenia Mieszkańcom dostępu do informacji publicznej (utajnienie obrad Komisji ds Społecznych oraz części dokumentów)

2) uniemożliwienie osobom, które nie otrzymały mieszkania prawa do skutecznego odwołania się od decyzji negatywnych (przyjęcie złych procedur)

Sąd podtrzymał wszystkie powyższe zarzuty przyznając rację skarżącym Monice Moroń i Iwonie Krępic. Oznacza to, że postępowanie obejmuje nie tylko burmistrza ale także radnych – członków Komisji ds Społecznych i urzędników, którzy brali udział w procesie przyznawania mieszkań.

W ustnym uzasadnieniu Sędzia podkreśliła, że z zebranych dokumentów i zeznań w żaden sposób nie można ustalić kryteriów, jakimi kierował się burmistrz i kierownik OPSu ustalając np. kto i dlaczego jest dla Gminy “niezbędny”. W skrócie – mieszkania przyznano na podstawie “widzi mi się”. Dodatkowo członkowie Komisji zapoznawali się z wnioskami wybiórczo i opiniowali je nie znając treści pozostałych wniosków mieszkańców.

Sędzia zwróciła uwagę, że mieszkańcy, którzy nie otrzymali mieszkań nie byli prawidłowo o tym informowani, w sumie bardziej domyślali się o tym fakcie i odmówiono im prawa odwoływania się od tych decyzji. Podkreślono także, że dostęp do informacji jest jednym z podstawowych praw, które w całym procesie przyznawania mieszkań nam ograniczono. Sąd zwrócił uwagę na interes Gminy, którego nie zabezpieczono przyznając osobom spoza Gminy mieszkania komunalne zamiast mieszkań służbowych.

Prokuratura jest związana ustaleniami Sądu. Czekamy na pisemne uzasadnienie postanowienia i ponownie walczymy o zmianę prokuratury,
Sprawa się przeciąga ale piłka w grze. Po pierwszej połowie meczu jest 2:0 dla nas. Druga połowa będzie bardziej emocjonująca
Najsmutniejsze w całej sprawie jest to, że już trzy osoby nie dożyły sprawiedliwości

Przypominamy nazwiska członków Komisji ds Społecznych (opiniującej wnioski o przydział mieszkań):

Kadencja 2014-2018

Agnieszka Makowska- Przewodnicząca Komisji
Teresa Mutkowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji
Aneta Dąbrowska
Aurelia Foremniak
Joanna Gidokeit
Alicja Idczak-Warchoł (do 31.12.2016r.)
Jacek Jacewicz
(odmówił przyjęcia mieszkania z uwagi na mandat radnego)
Ryszard Ławicki
Zdzisław Kędzierski.

Kadencja 2010-2014

Elżbieta Weryszko- Przewodnicząca Komisji
Teresa Mutkowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji
Aneta Dąbrowska
Aurelia Foremniak
Karol Kania
Ryszard Ławicki
Bogusław Nowak
Jarosław Waluś

W obradach Komisji udział brali także burmistrz Andrzej Wyganowski i kierownik OPSu Alicja Adamowska-Karczewicz.

Źródło:

Mieszkańcy vs. Prokuratura 2:0

Protokoły z przydziału mieszkań z Urzędu MiG Stepnica

Dodaj komentarz