Bokser z sąsiedztwa stanie przed sądem

Sprawca naruszenia miru domowego i kierowania gróźb karalnych stanie przed sądem. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Goleniowie.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu akt oskarżenia wobec uprzednio karanego mężczyzny podejrzanego o wdarcie się do cudzego mieszkania i kierowanie gróźb karalnych wobec pokrzywdzonego to jest o czyny z art. 193 kk i 190§1 kk w zw. z art. 64§1 kk.

Prokurator Rejonowy w Goleniowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono wdarcie się do cudzego mieszkania i kierowanie gróźb karalnych wobec pokrzywdzonego, to jest o czyny z art. 193 kk i 190§1 kk w zw. z art. 64§1 kk.

Sprawca został zatrzymany. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Goleniowie zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. Sprawca  był uprzednio karany sądownie, a zarzuconego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany.

W tej sytuacji sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Zatem za przestępstwo z art. 193 kk i art. 190§1 kk popełnione w warunkach art. 64§1 kk grozi oskarżonemu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Informacja Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

 

Poprzedni artykuł

Awanturnik stanie przed sądem

 

Foto : Charl Folsche

 

 

Dodaj komentarz