18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W tym roku już po raz dwunasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzony był Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony
w 2008 roku przez Komisję Europejską.

Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykoodporności. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.

-Antybiotyki działają tylko na bakterie.
-Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych:  grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli.
-Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – zaufaj jego wiedzy
-Utrzymanie skuteczności antybiotyków w  przyszłości zależy od działań każdego z nas.

W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”. Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach  Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków”  http://antybiotyki.edu.pl/edwa/

Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może przejawiać się w następujących działaniach:

Gdy antybiotyki przepisywane są na wyrost;
Gdy terapia antybiotykowa włączana jest zbyt późno u poważnie chorych pacjentów;
Gdy spektrum terapii antybiotykowej jest zbyt wąskie bądź zbyt szerokie;
Gdy dawka antybiotyku jest zbyt niska bądź zbyt wysoka w porównaniu z dawką właściwą dla danego pacjenta;
Gdy trwanie terapii antybiotykowej jest zbyt krótkie bądź zbyt długie;
Gdy terapia antybiotykowa nie zmienia się na celowaną wraz z dostępnością wyniku badania mikrobiologicznego.

 

 

Dodaj komentarz