Urząd Marszałkowski szuka nowego wykonawcę na trasę rowerową wzdłuż j. Dąbie

Marszałek Ma już dość i wypowiada umowę

W związku z pytaniem czytelnika dotyczącym aktualnej sytuacji na budowie trasy rowerowej wzdłuż j. Dąbie zadaliśmy w tej sprawie pytania Urzędowi Marszałkowskiemu. Poniżej publikujemy odpowiedzi

8 października 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego odstąpił od umowy pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” w części niewykonanej z przyczyn zależnych od Wykonawcy, tj. firmy Energopol Szczecin S.A.. Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja wykonanych prac na dzień odstąpienia od umowy. Będzie to podstawą do ewentualnego rozliczenia z firmą. Po tych czynnościach będzie można rozpocząć procedury przetargowe związane z dokończeniem robót budowlanych.

Zgodnie z umową NP/IF/333/71/2016 z dnia 13.02.2017 r. Energopol Szczecin zobowiązał się wykonać 22,612 km szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym do 31 grudnia 2018 r. Z uwagi na zlecenie robót dodatkowych (zabezpieczenie skarpy, wbudowanie geosyntetyków) wartość umowy wzrosła z 5,857 mln zł. do 6,880 mln zł. Do dzisiaj dokonano odbiorów częściowych: Etapu 1 i 2 (dokumentacji projektowej oraz 8 km gotowej do eksploatacji tarasy rowerowej), Etapu 2a (robót dodatkowych polegających na zabezpieczeniu skarpy), Etapu 3 (3.484,50 m gotowej do eksploatacji tarasy rowerowej) oraz Etapu 4a (2.427,65 m gotowej do eksploatacji trasy rowerowej). Odbiór częściowy nie pozwala na użytkowanie inwestycji, w dalszym ciągu jest to teren budowy.

Czy to oznacza, że można swobodnie poruszać się tym szlakiem od Szczecina w kierunku Lubczyny? Czy Urząd Marszałkowski rozwiązał problem z brakiem przejazdu dla rowerów przez marinę w Lubczynie? 

Trasa rowerowa prowadząca od strony Dąbia w kierunku Lubczyny nie została odebrana i jest terenem budowy. Osoby jadące tą trasą nielegalnie korzystają z nieoddanej do użytku infrastruktury rowerowej. Trasę od terenu mariny oddziela płot, a mimo to rowerowi turyści wjeżdżają z trasy rowerowej na teren mariny w Lubczynie, gdzie poruszanie się rowerem jest zabronione. Osoby zarządzające mariną już kilkukrotnie zgłaszały przypadki potrącenia przez rowerzystów osób przebywających na terenie przystani. Aby ta trasa mogła prowadzić dalej w kierunku Stepnicy, w listopadzie 2017 r. rozpoczęliśmy projektowanie łącznika o długości ok. 90m. Ten teren w większości należy do Gminy Goleniów, ale niewielka część jest własnością PGP Wody Polskie. By móc ruszyć z inwestycjami potrzebujemy odpowiednich pozwoleń. Aktualnie prowadzone są ostateczne uzgodnienia z  PGP Wody Polskie, które umożliwią pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele inwestycji.  Liczymy, że negocjacje z Państwowym Przedsiębiorstwem Wodnym się niedługo zakończą, tak by można było wystąpić o pozwolenie na budowę i uruchomić procedury przetargowe.

A.B.

 

Foto: PGP Wody Polskie

Dodaj komentarz