Lekcja za kratami to pomysł na rekrutację …

Jak możemy przeczytać na oficjalnym Fun Page-u Zakładu Karnego w Goleniowie, w ramach propagowania zatrudnienia i zapoznawania ze specyfiką Służby Więziennej Zakład Karny w Goleniowie gościł uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie.

Spotkanie było wartościowym uzupełnieniem teoretycznej wiedzy jaką zdobywają uczniowie podczas zajęć. Zetknięcie się z praktyką penitencjarną, infrastrukturą jednostki oraz funkcjonariuszami Służby Więziennej pozwoliło zweryfikować własne wyobrażenia o codziennej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Ponadto uczniowie poznali wyposażenie oraz środki ochrony osobistej funkcjonariuszy GISW, omówione zostały przepisy regulujące wykonywanie kary oraz Ustawę o Środkach Przymusu Bezpośredniego, a także wynikające z Ustawy o Służbie Więziennej.

Słuchacze nie kryli podziwu dla ciężkiej pracy jaką wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy każdego dnia nie tylko chronią społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, ale także moderują proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

  • Źródło informacji oraz foto – Zakład Karny w Goleniowie
  • Wiadomości Goleniów.net

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz