Może nie dosłownie ale prawie. Grupa piętnastu osób zawiązała inicjatywę zmierzająca do odwołania Burmistrza Gminy Goleniów Roberta Krupowicza.

Jak twierdzą rozwój pandemii nie pozwala im podjąć działania zmierzające do zebrania wymaganych podpisów zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym,  w celu złożenia do Komisarza Wyborczego wniosku o referendum. Aktualny czas postarają się wykorzystać na przygotowanie do przyszłych działań. Aby referendum się odbyło potrzeba złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum , który powinien – zgodnie z art. 4 pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym – uzyskać poparcie co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania. W przypadku Naszej Gminy jest potrzebnych około 2700 podpisów. Jak się wydaje nie będzie problemem zebranie takiej ilości podpisów poparcia tejże inicjatywy , zważywszy na ostatnie poczynania Burmistrza oraz Rady Gminy w Goleniowie. W najbliższym czasie reprezentacja grupy powiadomi o inicjatywie oraz przyczynach takiej decyzji w oficjalnym Komunikacie mieszkańców Gminy. Czy Referendum się odbędzie i jakie będą jego wyniki czas pokaże.

Andrzej Bugajski

Dodaj komentarz