Pani Beata Płóciennik sołtysem wsi Wierzchosław

Zarządzeniem Burmistrza Gminy Goleniów, w dniu dzisiejszym – 20.07,2023r.- odbyły się wybory Sołtysa wsi Wierzchosław.

Frekwencja wyborcza pozwoliła przeprowadzić wybory w pierwszym terminie.  Na karcie do głosowania znalazła się jedna kandydatura – pani Beaty Płóciennik, która 39 głosami za został wybrana Sołtysem.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pełnieniu społecznej służby !

Renata Szymańska nową Sołtys osiedla Mosty

(red.)

Dodaj komentarz