Pod uwagę Radnym Gminnym i Powiatowym

PKP PLK SA: Konsultacje społeczne w sprawie programu dot. zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają konsultacje społeczne przed uruchomieniem projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”. Planowane jest nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zarządcami odpowiedzialnymi za drogi, które krzyżują się z liniami kolejowymi.

Nadrzędnym celem projektu, planowanego do rozpoczęcia w 2024 r., jest poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę w zamian skrzyżowań bezkolizyjnych na terenie całej Polski. Wybór zadań do realizacji planowany jest do przeprowadzenia w formie konkursowej, na podstawie analizy wielokryterialnej.

Fundamentalnym założeniem Projektu jest współfinansowanie przez PLK SA kosztów obiektu inżynieryjnego nad lub pod torami linii kolejowej oraz dokumentacji projektowej w tym samym zakresie.

Dokumenty, których dotyczą konsultacje, oraz formularz konsultacyjny są dostępne na stronie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.: https://www.plk-sa.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-pn-poprawa-bezpieczenstwa-na-skrzyzowaniach-kolejowo-drogowych. Konsultacje są skierowanie szczególnie do zainteresowanych udziałem w projekcie, tj. zarządców dróg i samorządów.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 22 listopada do 20 grudnia 2023 r. Uwagi można również składać drogą pisemną na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Biuro Strategii, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa. Po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w ramach konsultacji, PLK SA przygotują raport i poinformują o rozpoczęciu naboru.

Foto PKP

 

(red.)

 

Inny ciekawy artykuł

 

Straż Graniczna zmuszona była wyprowadzić mężczyznę siłą

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz