Bieda goni biedę … Gmina Goleniów nie ma na dwie ławki …

Bieda goni biedę, Gmina Goleniów nie ma na dwie ławki …

Dnia 12 lipca 2023r. radny Andrzej Różański, zaalarmowany przez mieszkańców, złożył kilka interpelacji dotyczących stanu technicznego rakiety dla dzieci, mieszczącej się na placu zabaw, na plantach miejskich w Goleniowie. Ponadto, radny zaapelował o przestawienie dwóch fatalnie ustawionych koszy na śmieci.

Kolejno, poprosił o zamontowanie dwóch dodatkowych ławek, po zacienionej stronie deptaku.

W odpowiedzi na wnioski pani burmistrz Anita Jurewicz odpowiedziała, iż:

1. Urządzenie zabawowe typu rakieta na goleniowskich Plantach zostało wyczyszczone. Elementy drewniane (schody, podłoga) zostały już zamówione i wymienione.

zostaną  niezwłocznie po ich dostawie. Jednocześnie informuję, że Planty objęte są monitoringiem miejskim, jednak kamera obiekt raklety obejmuje tylko częściowo.
2. Kosze usytuowane przy ławkach na goleniowskich Plantach zostaną przestawione.

3 Z powodu ograniczonych środków finansowych w budżecie Gminy Goleniów, obecnie nie planuje się ustawienia dodatkowych ławek na terenie Plant.

Najlepiej wszystko wyciąć ? Gdzie był nadzór ?

(red.)

Dodaj komentarz