Studiuj w Wyższej Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Dlaczego WSAP ?

Studia administracyjne i prawnicze dają uniwersalne, przydatne oraz dobrze płatne na rynku pracy wykształcenie i umiejętności.
Dyplom licencjata lub magistra naszej Uczelni umożliwia podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej. Ponadto, administracji skarbowej i podatkowej, celnej, administracji obsługującej sądy oraz instytucje wymiaru sprawiedliwości, administracji zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, w mniejszych firmach, większych przedsiębiorstwach i dużych korporacjach.

Można również podjąć pracę w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i innych służbach mundurowych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności przydadzą się również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studiując masz duży wpływ na ostateczny kształt swojego programu studiów. Ty wybierasz jedną z dostępnych specjalności. Dzięki opiniom studentów i absolwentów stale unowocześniamy programy nauczania.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz akredytacje niezbędne do prowadzenia studiów.

Zachowujemy wysoką jakość kształcenia. Nasze studia prowadzone są w sposób praktyczny. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy

, uznani specjaliści i praktycy w swoich dziedzinach. Zapewniamy przejrzysty regulamin studiowania, miłą i fachową kadrę oraz obsługę administracyjną. Aktywnie funkcjonuje samorząd studencki. Przedstawiciele studentów obecni są w Senacie Uczelni oraz w różnych komisjach, w których podejmowane są ważne decyzje dot. spraw studenckich. Organizujemy i pośredniczymy w praktykach studenckich w kraju i za granicą.

Kończąc studia licencjackie lub magisterskie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, możesz od razu kontynuować naukę na studiach podyplomowych prowadzonych w naszej Uczelni.

Proponujemy kilkanaście kierunków studiów podyplomowych w tym m.in.: MBA (Master of Business Administration) zamówienia publiczne, administracja publiczna, administracja ochrony środowiska, inspektor ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace oraz prawo pracy, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, organizacja i zarządzanie oświatą, wycena nieruchomości, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.

Artykuł Sponsorowany

 

Dodaj komentarz